AGB Boechout

Zitting van 14 december 2020

Van 19:00 uur tot 19:15 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Ria Van Den Heuvel, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, leden raad van bestuur

Frank Coenen, secretaris

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 december 2020

 

AGB - Notulen van de raad van bestuur van 26 oktober 2020 - Stemming

 

Stemming

22 stemmen voor

Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Ria Van Den Heuvel, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

1 niet gestemd

Willy Van Genechten

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad van bestuur van het AGB keurt de notulen van 26 oktober 2020 goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2020

 

Vaststelling van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2020 en de kredieten 2021 - Stemming

 

Stemming

14 stemmen voor

Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Ria Van Den Heuvel, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

5 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

1 niet gestemd

Willy Van Genechten

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad van bestuur van het AGB stelt het meerjarenplan  2020-2025 aanpassing 2020 vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad

Artikel 2

De raad van bestuur van het AGB stelt de kredieten 2021 vast

Artikel 3

Deze beslissing zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 16/12/2020
Punt bijlagen/links Bijlage2_Kruistabel_doelstellingen_en_SDGs.pdf Download
Bijlage1_Doelstellingenboom_AGB_Aanpassing_2020.pdf Download
Meerjarenplan 2020-2025 AGB aanpassing 2020.pdf Download
Bijlage_3_Investeringskredieten_AGB_MJP_2020-2025_aanpassing_2025.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2020

 

Prijssubsidiereglement AGB Boechout - Stemming

 

Stemming

14 stemmen voor

Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Ria Van Den Heuvel, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

5 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

4 onthoudingen

Wally Liekens, Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Enig artikel

De AGB raad van bestuur keurt het prijssubsidiereglement zoals bijgevoegd in bijlage goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/12/2020
Punt bijlagen/links Prijssubsidiereglement AGB Boechout 14-12-2020.pdf Download