Voorgeschiedenis

Laatste wijziging van het huishoudelijk reglement vakantiewerking jeugd en sport op GR

2 maart 2020.

Feiten en context

Kleine aanpassingen werden gemaakt tov het reglement van vorig jaar. Het reglement werd zo geformuleerd dat het een algemeen reglement is dat bruikbaar is voor de komende jaren. Voor invulling van de vakanties wordt verwezen naar flyers en de Wiebelkriebelkrant.

Argumentatie

Het huishoudelijk reglement vakantiewerking vrije tijd werd principieel goedgekeurd op het college van 9 maart 2021.

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het “huishoudelijk reglement vakantiewerking vrije tijd” goed.