Boechout

Zitting van 31 januari 2023

Van 09:00 uur tot 10:20 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Belasting op verwaarloosde woningen & gebouwen - AJ2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart belastingkohier 'verwaarloosde woningen en gebouwen - AJ2022' uitvoerbaar voor een bedrag van 2.000 €.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

IGEAN DV - Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 18 januari 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 18 januari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

IGEAN MV - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 18 januari 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 18 januari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Ergo-expertise werken met beeldschermen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Liantis omtrent de ergo-expertise: werken met beeldschermen goed.

De expertise kan worden opgestart.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Buitenspeeldag op 19 april 2023

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de Buitenspeeldag door de vrijetijdsdienst op woensdag 19 april 2023.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen stelt het nodige personeel van de werf vrij voor hulp bij de opbouw en afbraak van het evenement.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Carnavalstoet georganiseerd door het St. Gabriëlcollege op vrijdag 17 februari 2023

 

BESLUIT

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Karin De Meyer van het St. Gabriëlcollege voor het organiseren van een carnavalstoet door de straten van Boechout op vrijdag 17 februari van 09u30 tot 11u30.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2.

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Turnfeest gymteam op zondag 12 maart 2023

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Annelies Veron van de vereniging Gymteam voor het organiseren van het turnfeest gymteam te Sneppenbos op zondag 12 maart van 14 tot 18u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 90 dB(A) toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Deelname actie 10.000 stappen: elke stap telt - 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit jaar niet deel te nemen aan het project “10.000 stappen: Elke stap telt” in 2023. Ons bestuur zet reeds voldoende in op de voorgestelde acties en boekte op die thema's al heel wat resultaten.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 31 januari 2023

 

Tarieven sportkriebel zomer - externe partner

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen stelt de tarieven voor de Jeppa-sportkriebels te Boechout als volgt vast:

 

 

Tarief inwoner Boechout

Tarief niet-inwoner Boechout

Sociaal tarief

Jeppa Bouwkamp

135 €

155 €

54 €

Jeppa Bouncekamp

130 €

150 €

52 €

 

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Overeenkomst E-boekendienst tussen vzw Cultuurconnect en gemeentebestuur Boechout

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te tekenen op de overeenkomst E-boekendienst tussen de vzw Cultuurconnect en het gemeentebestuur Boechout zoals toegevoegd als bijlage.

Artikel 2

De ondertekende overeenkomst wordt bezorgd aan vzw Cultuurconnect.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Verk.22/062 (140) elektrische laadpalen - Rotatietarief

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het antwoord van de dienst MOW Vlaanderen, en van het advies van de Mobiliteitsraad van 11 januari 2023.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt de invoering van het rotatietarief in de gemeente Boechout goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 31 januari 2023

 

Verkeer.16/017 Lange Kroonstraat - Parkeerplaats voor personen met een handicap

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel van de dienst openbare werken en mobiliteit om de parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.

Artikel 2

Het betreft een gemeenteweg. Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van het verwijderen van de signalisatie.

Artikel 3

In hoofdstuk 5 art. 17-2-1 van het aanvullend reglement te schrappen.

Lange Kroonstraat: ter hoogte van huisnr. 186

Artikel 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Verkeer.23/002 Fietspunt - Jaarverslag 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag van fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint-Edegem 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Kippenactie 2023

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn goedkeuring om een kippenactie te organiseren in Boechout. De handelaar die de kippen mag leveren is Ruddy Duck BVBA van AVEVE Grobbendonk. De gemeente verkoopt de kippen en brochure aan de prijs van 10 euro/kip.

De kippen worden afgehaald op de werf op zaterdagvoormiddag 13 mei 2023.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming om dit verder uit te werken.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Klimaat - Deelname Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeente Boechout neemt deel aan het VK Tegelwippen van 21 maart t.e.m. 31 oktober 2023.

Artikel 2

Het principe om als gemeente het goede voorbeeld te geven en zelf ook onthardingsprojecten en geveltuinen aan te leggen wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De campagne wordt verder uitgewerkt door de dienst omgeving.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

GECORO – verslag vergadering – kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering 26 oktober 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Heerbaan 54 - Bouwen van een veranda aan een eengezinswoning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Berthoutstraat 125-131 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van terrassen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg 110 - Bouwen van een tuinberging, aanleggen van verharding, vellen van 1 hoogstamboom, tijdelijk plaatsen van 2 containers en van rijplaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 111 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte van het hoofdgebouw

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Molenlei 48,60/Jan Cockxplein 8-9 - Afwijking stedenbouwkundige voorschriften RUP site BMT/stationsomgeving voor de parkeernorm bij het bouwen van een sociaal woonproject (32 woonentiteiten), vellen van hoogstambomen en uitvoeren van omgevingswerken

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Schransstraat 22 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 35-35A - Verkavelen van 2 percelen voor halfopen bebouwing, reliëfwijziging en vellen van 7 hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Criteria vaste benoeming

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vastgelegde criteria voor toekenning van een vaste benoeming als er meerdere personeelsleden zijn die zich kandidaat hebben gesteld voor eenzelfde betrekking.

Deze criteria werden goedgekeurd op het ABOC van 9/1/2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Ondersteuningsnetwerken worden leersteuncentra

 

BESLUIT

Artikel 1

De JFW-school kiest voor het Leersteuncentrum LSC Waasland (OVSG) met als startdatum 01 september 2023.

Motivatie:

        De pedagogische begeleiding vanuit pedagogische begeleidingsdienst van OVSG is nabij, efficiënt en doelgericht vanuit een gemeenschappelijk visie en project

        Professionaliseringsaanbod vanuit zelfde begeleidingskaders als alle OVSG-scholen + inclusief deelnemen aan OVSG initiatieven

        Toegang tot en gebruik van OVSG materialen waardoor de herkenbaarheid en kans tot implementatie vergroot voor de scholen

        OVSG nieuwe leerplannen BaO: LeerLokaal 

        Alle LSC OVSG samen: voldoende expertise

        Meer LSC’s dan de huidige ONW met dezelfde omkadering/personeelsbestand op macroniveau = een verschuiving van huidige ondersteuners è blijft een lokaal verhaal maar bij een andere werkgever voor de ondersteuners

        Intentie om de huidige ondersteuning te continueren

        Open-minded in samenwerking met andere partners (OVSG zal o.a. samenwerken/expertise delen met NOA waar we reeds ondersteuning van kregen)

        Nieuwe LSC = nieuw beleid: vanuit de scholen, bottom-up

        Lokale aanpak i.p.v. centrale aansturing

Artikel 2

Deze keuze dient goedgekeurd te worden op de Gemeenteraad van 27 februari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Ontslag - stafmedewerker beleid en kwaliteit

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2023

 

Deeltijdse werkhervatting

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2023