Boechout

Zitting van 30 maart 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Rudi Goyvaerts, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen Proximus NV - Aanslagjaar 2018 - Vonnis Rechtbank van eerste Aanleg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen van 12 maart 2021 waarbij de vordering van Proximus NV ongegrond werd verklaard.

Artikel 2

Neemt kennis van het gegeven dat Proximus een hoger beroep kan aantekenen tegen dit vonnis.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaar 2020 - Bezwaarschrift ingediend door Proximus nv

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ingediende bezwaarschrift door MCW advocaten, namens Proximus nv, tegen de belasting op masten en pylonen, aanslagjaar 2020.

Artikel 2

Beslist dat het bezwaar van Telenet Group ontvankelijk is, doch niet wordt ingewilligd.

Artikel 3

Deze beslissing wordt per aangetekende zending betekend aan de belastingplichtige. Hij kan hiertegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaar 2020 - Bezwaarschrift ingediend door Telenet Group nv

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ingediende bezwaarschrift van Telenet Group tegen de belasting op masten en pylonen, aanslagjaar 2020.

Artikel 2

Beslist dat het bezwaar van Telenet Group ontvankelijk is, doch niet wordt ingewilligd.

Artikel 3

Deze beslissing wordt per aangetekende zending betekend aan de belastingplichtige. Hij kan hiertegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2020-Kwartaal 2 - Verzoekschrift ingediend door Gamma België - Kennisgeving van de rechtsdag - Aanduiden van een advocaat ter verdediging van de belangen van de gemeente

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rechtsdag, bepaald op vrijdag 23 april 2021 om gehoord te worden omtrent het verzoekschrift ingediend door Gamma België, tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2020-kwartaal 2.

Artikel 2

Stelt GSJ-adcocaten, Borsbeeksebrug 36 bus 9 te 2600 Antwerpen, aan ter verdediging van de belangen van de gemeente in deze zaak.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2020-kwartaal 3 - Bezwaarschrift Sitmedia e.a.

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende bezwaarschriften van ABD advocaten tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2020 KW3 - kohierartikels 900000008, 900000018 en 900000027.

Artikel 2

Beslist dat het bezwaar van Sitmedia SA (Gamma, Leen Bakker België en Casa International) ontvankelijk is, doch niet wordt ingewilligd.

Artikel 3

Deze beslissing wordt per aangetekende zending betekend aan de belastingplichtige. Hij kan hiertegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Jef Van Hoofplein -  De Groof/ Schurmans  vs gemeente Boechout - Dagvaarding

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het document in bijlage.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen herbevestigt de aanstelling van GSJ advocaten als raadsman van de gemeente Boechout in kader van voorliggend dossier.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

JZP/2020 - 2020-153 - Buitenschrijnwerk Academie/ Vrije tijdsdienst - Ingebrekestelling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om het proces-verbaal van ingebrekestelling zo spoedig als mogelijk te bezorgen aan Alu- Paul.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 19 februari 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 19 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Overheidsopdracht hospitalisatieverzekering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het lokaal bestuur Boechout sluit aan bij de overheidsopdracht gevoerd door de GSD waarbij de lokale besturen kunnen aansluiten bij de kaderovereenkomst Collectieve hospitalisatieverzekering.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Wijziging openingsuren dienst Burger

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college gaat akkoord met de wijziging van de openingsuren.

De dienst Burger zal volgens volgende regeling burgers ontvangen:

maandag: van 8u tot 12u en van 18u tot 20u

dinsdag: van 8u tot 12u

woensdag: van 8u tot 15u

donderdag: van 8u tot 12u

vrijdag: van 8u tot 12u

De wijziging van de openingsuren zal ingaan samen met het werken op afspraak vanaf 3 mei 2021.

Geeft opdracht om de nieuwe werking van de dienst Burger uitgebreid te communiceren.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Werken op afspraak dienst Burger

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college geeft toelating aan de dienst Burger om vanaf maandag 3 mei 2021 te werken op afspraak en geeft opdracht om in samenwerking met de communicatiedienst de inwoners uitgebreid te informeren via het infoblad, de website en sociale media.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Verslag jeugdraad 8 maart 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de jeugdraad die plaats had op 8 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Verslag vergadering SAR van 8 januari 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de seniorenadviesraad van 8 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Sint Bernardsstraat 61 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Natuur - Tegeltuin -  Reigersmolenstraat 11

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om een geveltuin of tegeltuin aan te leggen in de Reigersmolenstraat 11- 2531 Boechout.

Artikel 2

Het college stelt dat de beplanting moet onderhouden worden zodoende ze niet gaat overhangen over het voetpad.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

IVLW Zuidrand - Verslagen vergaderingen huisvestingsambtenaren - 18.01.2021 en 1.03.2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de huisvestingsambtenaren van IVLW Zuidrand die op 18.01.2021 en 1.03.2021 plaats vonden.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden - Hovesesteenweg 90-92 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de minimale afmetingen van percelen en de bouwhoogte van het hoofdgebouw bij het verkavelen van 1 perceel voor halfopen bebouwing en slopen van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Groenstraat 18 - Bouwen van een loods en overdekte stapmolen - Aanleggen van een paddock, verhardingen en wadi - Verdere exploitatie van een paardenhouderij na verandering door wijziging en uitbreiding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Alexander Franckstraat 193 - Slopen bijgebouw - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB) - Aanleggen verharding voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Alexander Franckstraat 265 - Verbouwen van een eengezinswoning (GB) - Regularisatie van bouwen tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Appelkantstraat 109 - Regularisatie bouwen veranda aan eengezinswoning (GB)-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 18C - Bouwen van een eengezinswoning (OB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Jan Frans Willemsstraat 83 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de hoogte van tuinafsluitingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Tussen Mussenhoevelaan en Spechtstraat - Verkaveling Mussenhoeve deel 2 Noord van 71 loten - Weg- riolerings- en omgevingswerken - Vellen van hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vennehoeveweg 28 - Slopen van tuinbouwgebouwen - Bouwen van een loods - Aanleggen van verhardingen - Regularisatie van verbouwen bijgebouw en van aanleggen waterbassin

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 42 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Vellen bomen - Boshoek 232 -  Vraag van bewoner voor aanpassing aan het  besluit van 12 januari 2021

 

BESLUIT

Enig Artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de inwoner en verleent de kapvergunning voor lindeboom 4 ipv lindeboom 5. Met behoud van de voorwaarden van collegebesluit van 12 januari 2021. Dus verleent de kapvergunning voor 2 lindebomen namelijk voor de lindeboom 2 (voorkant) lindeboom 4 (voorkant) mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de 2 hoogstambomen met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

JEUGD - Extra Monitor paasvakantie 2021

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Bevordering BKO-begeleiders/sters C1-C3

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021