Voorgeschiedenis

Op de gemeenteraad van 18 december 2023 werd de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd voor het AGB .

Feiten en context

Door een technische fout werd in schema M3 de kredieten van 2023 niet mee opgenomen

Aangezien de kredieten van 2023 ook gewijzigd zijn t.o.v. de vorige aanpassing, moeten deze mee worden opgenomen in schema M3 dat aan de raad wordt voorgelegd.

Juridische grond

Aangezien de kredieten van 2023 ook gewijzigd zijn t.o.v. de vorige aanpassing, moeten deze mee worden opgenomen in schema M3 dat aan de raad wordt voorgelegd volgens de BBC-regelgeving.

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het aangepaste schema M3 van de aanpassing AGB  meerjarenplan 2020-2025 goed.