Boechout

Zitting van 22 juni 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Els Augustinus, Philip Verstappen, schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

IGEAN Afrekening 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de afrekening 2020 van IGEAN.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Tijdelijke ondersteuning dienst Omgeving

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek, in bijlage, houdende een overheidsopdracht van beperkte waarde voor de ondersteuning van de dienst Omgeving bij advisering over omgevingsvergunningsaanvragen, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Volgende firma's zullen uitgenodigd worden om aan op deze overheidsopdracht in te tekenen :

- Arcadis Belgium NV, Post X, Borsbeeksebrug 22, 2600 Berchem

- ProFlow, Meirelos 7, 9800 Deinze

- Mondea, Jozef II-straat 40 bus 1, 1000 Brussel

- TriFinance, Uitbreidingstraat 80, 2600 Berchem

- Buur, Ledeganckkaai 11, 2000 Antwerpen

- Omgeving BV, Uitbreidingstraat 390 bus 1, 2600 Berchem

- CDM-consulting ruimtelijke ordening, Rozendalestraat 4, 8750 Wingene

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Migratie serverinfrastructuur naar cloud - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. ICT/2021/0001 en de raming voor de opdracht “Migratie serverinfrastructuur naar cloud”, opgesteld door de Dienst ICT worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 91.400,00 excl. btw of € 110.594,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De opdracht wordt gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor de uitgenodigde firma's).

Artikel 4

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

         Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent

         Inetum Realdolmen Belgium, Industriezone Zenneveld - A. Vaucampslaan 42 te AI-1654 Huizingen

         Remmicom, Stationsstraat 145 te 2235 Westmeerbeek

         Synergics, August Reyerslaan 80 te 1030 Brussel

Artikel 5

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 23 juli 2021 om 10.00 uur.

Artikel 6

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 24100100/011901-2020/1-4000-2020031.

Artikel 7

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Erkenning vereniging Zebra vzw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorlopige erkenningsaanvraag goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

IGEAN DV - Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 26 mei 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 26 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

IGEAN MV - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 26 mei 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 26 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Kerkfabriek Sint-Jan-in-d'Olie - Verslag van de vergadering van 2 maart 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Kerkraad van 2 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Aanvraag muziekactiviteit De Pelikaan - 2 juli 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een optreden te

organiseren op het terras van café De Pelikaan in Vremde op vrijdag 2 juli 2021 van

20.00u tot 22.00u.

Artikel 2

Het maximaal toegestane geluidsniveau is 95 dB(A). Dit geluidsniveau moet de volledige

activiteit gemeten worden en zichtbaar zijn, minstens voor de geluidsverantwoordelijke.

Het is aangeraden om gratis oordopjes ter beschikking te stellen van de bezoekers.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Inrichten van een speelstraat -  Zwaluwstraat 3-19 (periode 1 van 5 tot 18 juli)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het inrichten van een speelstraat in de Zwaluwstraat tussen de huisnummers 3 en 19 tijdens de periode 5 tot 18 juli 2021.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepen geeft opdracht aan de werf tot het leveren van nadarbarelen en verkeerssignalisatie zoals beschreven in het signalisatieplan.

Artikel 3

Er dient steeds een minimale doorgang van 4 meter vrij blijven voor de hulpdiensten.

Artikel 4

De organisatie dient de buurtbewoners vooraf in te lichten van het inrichten van de speelstraat en de beperkingen aan mobiliteit die hieruit volgen.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Viering Willemsfonds 170 jaar

 

BESLUIT

Enig artikel

 

Het college van Burgemeester en Schepenen verleent zijn toestemming voor Camping Willems op 11 juli.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Toelage Jan Frans Willemsviering

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de toelage aan het Willemsfonds.

Artikel 2

Het college van Burgemeester en Schepenen geeft de opdracht om een bloemstuk aan te kopen.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Goedkeuring opdracht plaatsen elektriciteitskasten voor de wekelijkse markt Boomkensstraat Vremde

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop bij Fluvius van 3 elektriciteitskasten voor een totale kostprijs 10.238,31€ excl btw. De bestelbon zal worden opgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Verk.21/026 (63) Vinkenstraat - aanpassingen na bewonersvergadering

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de meldingen/reacties van de bewoners.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen beslist het advies te volgen van de dienst OWM en gaat akkoord met de uitvoering van de proefopstelling van de verkeersremmende maatregelen van voorstel 4 aangevuld met de feedback van de bewoners en de voorgestelde oplossingen er van, die in de maanden november /december geëvalueerd zal worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Oprit2020-013 (66) Pietingbaan 30 - afwatering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om naast de oprit van Pietingbaan 30 een straatkolk te plaatsen door BMV wegenwerken en de afvoer richting baangracht aan de overzijde van de straat te voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

2020/015-003 (67) Onderhoud wegen - Stoofstraat-Lazerijstraat - Voorlopige oplevering

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de opdracht “Toplaag asfalt” voorlopig op te leveren.

Artikel 2

De eerste helft van borgtocht nr. B420428 van € 2.680,00 mag worden vrijgegeven. Tevens mag de aanvullende borgtocht nr. B420428 van € 2.030,00 volledig worden vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Oprit2021-013 (68) Vremdesesteenweg 240 - Verharding berm

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan schets en meetstaat en om deze werken door BMV Wegenwerken te laten uitvoeren.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

2020/002 (69) Heraanleg Broechemsesteenweg Samenwerkingsovereenkomst Ranst Aquafin Boechout

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst in bijlage tussen Aquafin, Ranst en Boechout.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

AF - Planning ophaalkalender 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail betreffende de start voorbereidingen ophaalkalender 2022.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Burgemeestersconvenant 2020 - Broeikasgasrapport 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het broeikasgasrapport 2020 opgemaakt aan de hand van de broeikasgasinventaris.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Natuur - Aanvraag bebossingsvergunning voor landbouwgrond Molenbeekbron

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college verleent een vergunning voor het bebossen van bovengenoemde percelen.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Natuur -Subsidie voor het behoud van zwaluwkolonies

 

BESLUIT

Enig artikel

Er wordt een subsidie voor het behoud van de zwaluwkolonies toegekend voor de aanvragen in bijlage. Het totale subsidiebedrag bedraagt 415 €.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Berthoutstraat 70 - Bouwen van een veranda aan een eengezinswoning (HOB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Broechemsesteenweg 52 - Bouwen van een achterbouw aan een eengezinswoning (HOB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit - Dorpsplaats 5 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte en bouwdiepte van het hoofdgebouw en van de vereiste parkeeraantallen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Boshoek 203 - Functiewijziging van bedrijfswoning met bijgebouw (tuinbouw) naar particuliere woning met bijgebouw en verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (HOB) en bijgebouw

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Boshoek 278B - Aanleggen van wadi en reliëfwijzigingen (heraanvraag)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Breemlaan 12 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB) en aanleggen van verhardingen in de tuinstroken-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - De Cletse 1-7 - Bouwen van een parkvilla (20 woonentiteiten) met ondergrondse parkeergarage en van 6 gekoppelde eengezinswoningen, weg-, riolerings- en omgevingswerken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eksterstraat 22 - Bouwen van een tuinberging en aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Heuvelstraat 108-110 - Voorgevelwijziging: toegangsdeur en raamopeningen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Mussenhoevelaan 149 - Regularisatie van vellen hoogstambomen en ontbossen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 472 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor het bouwen van dakkapel en de vrije hoogte van kamers

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 24 - Bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 28 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Bouwberoep - Jan Frans Willemsstraat 67 - Regularisatie van het bouwen van een poolhouse/overkapping en van het aanleggen van verhardingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de hoorzitting en vaardigt niemand af.

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

BIB - Extra uren

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

BIB - aanstelling jobstudenten - zomer 2021

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Aanstelling jobstudent archief - verlenging

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

JEUGD - Monitoren en vrijwilligers zomerwerking 2021

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

Vrije Tijd - aanstelling jobstudenten - zomer 2021

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 juni 2021

 

BKO - aanstelling jobstudenten - zomer 2021

 

 

Publicatiedatum: 30/06/2021