Boechout

Zitting van 18 oktober 2022

Van 13:10 uur tot 13:15 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Philip Verstappen, Leden

verontschuldigd

Frank Coenen, algemeen directeur

Kris Swaegers, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 oktober 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 18 oktober 2022

 

Ontbinding huurcontract

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau gaat akkoord met de ontbinding van het huurcontract.

 

 

Publicatiedatum: 26/10/2022