Boechout

Zitting van 01 maart 2022

Van 09:00 uur tot 11:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk KW 4/2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier reclamedrukwerk 4de kwartaal 2021 uitvoerbaar ten bedrage van 25.280 euro.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Belasting op tweede verblijven - AJ2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart belastingkohier tweede verblijven AJ2021 uitvoerbaar voor een bedrag van 10.000€

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Belasting op de organisatie van personenvervoer AJ2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier 'organisatie personenvervoer over de weg AJ2021' uitvoerbaar voor een bedrag van 3.232,08€

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2019 - Vonnis van rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen van 11 februari 2022 waarbij de vordering ingediend door SitMedia nv, tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2019 werd afgewezen als ongegrond.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Opvolging traject aanwijzend schatter

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het traject van aanwijzend schatter.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Erkenning vereniging - Aikys Weij

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de erkenning als Boechoutse vereniging voor Aikys Weij.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Fluvius OV - Notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 12 januari 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 12 januari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 21 januari 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 21 januari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Spaghetti-avond KSA 12/03/2022 in eigen lokalen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft  KSA toestemming voor de organisatie van hun spaghetti-avond in de eigen lokalen op de Elfbunderweg 17 op 12 maart 2022.

Artikel 2

De coronamaatregelen die op dat ogenblik van toepassing zijn, dienen opgevolgd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

FT De Bevers - 4 Rivierentocht op 20/3/22 -  doortocht door Boechout - aanvraag bewegwijzering

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft FT De Bevers toestemming om op 20 maart 2022 in het kader van de 4 Rivierentocht door Boechout te rijden volgens de opgegeven route in het dossier.

Artikel 2

De op dat moment geldende coronamaatregelen dienen nageleefd te worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op:

Het aanbrengen van wegwijzers is toegelaten in zoverre de pijlen niet bevestigd worden aan verkeersborden of -lichten.

Artikel 4

Het verkeersreglement moet geëerbiedigd worden en er moet rekening worden gehouden met de plaatselijke toestanden inzake verkeer.

Artikel 5

Het evenementenloket mag deze goedkeuring ook doorgeven aan Sport Vlaanderen.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Schoolfuif Vremd Ongeremd op 26/03/2022 in zaal den Boom

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft de Ouderraad van de dorpsschool van Vremde toelating voor de organisatie van de schoolfuif 'Vremd Ongeremd' op zaterdag 26 maart 2022 in zaal den Boom in Vremde zoals beschreven in de aanvraag.

Artikel 2

De dan geldende coronamaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden.

Artikel 3

Het gevraagde geluidsniveau van 95 dB wordt toegestaan mits strikte naleving van de regelgeving hierover.

Artikel 4

Het geluid op de fuif dient afgebouwd te worden vanaf 02u30.  Het einduur van de fuif wordt bepaald om 03u00.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Paastocht KWB op 2 april 2022 in Vremde

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft KWB de toestemming voor de organisatie van een paastocht door Vremde van zaterdag 2 tot en met maandag 18 april zoals beschreven in de aanvraag.

Artikel 2

De dan geldende coronamaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarde op: De deelnemers dienen zich te houden aan het verkeersreglement, in het bijzonder ivm de plaats op de openbare weg. 

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Internationale Paastornooi Lyra-Lierse 16/04/2022 op sportpark Sneppenbos

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft K. Lyra-Lierse vzw toestemming tot het organiseren van het Paastornooi op Sportpark Sneppenbos tijdens het weekend van 16-18 april 2022 zoals beschreven in de aanvraag.

Artikel 2

De dan geldende coronamaatregelen dienen strikt gevolgd te worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarde op:

De organisatie voorziet bijkomende alternatieve parkeergelegenheid in de buurt (eventueel met pendelbussen) en voorziet voldoende stewards aan de parking van Sneppenbos om het verkeer in goede banen te leiden. De aanvrager dient in een communicatieplan aangaande de verkeersafwikkeling te voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Art in the box op 23 en 24 april 2022 - Garageboxen van de Kardinaal Sterckxstraat

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een tentoonstelling in de garageboxen van de Kardinaal Sterckxstraat op zaterdag 23 en zondag 24 april 2022.

Artikel 2

De dan geldende coronamaatregelen dienen strikt gevolgd te worden.

Artikel 3

Er worden geen specifieke voorwaarden opgelegd in de vergunning.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Goedkeuring jaartarief Davidsfonds socioculturele infrastructuur 2021-2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen kent, in het kader van artikel 13 uit het gebruikersreglement voor de socioculturele en sportinfrastructuur, het jaartarief van 35 euro toe aan erkende vereniging Davidsfonds Boechout-Vremde CU1514-19.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Verslag jeugdraad 14 februari 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de jeugdraad die plaats had op 14 februari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Advies erkenning jeugdvereniging - Jamboree Scouts Vremde

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van jeugdraad en jeugddienst voor de erkenning van een nieuwe jeugdvereniging.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Verslag sportraad 7 februari 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 7 februari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Verk.21/005 (27) Vinkenstraat -  Berm thv. overweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat er aldaar een uitwijkstrook (kasseien) dient voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 01 maart 2022

 

Verkeer.21/028 (29) Vinkenstraat - Verkeersmaatregelen - Evaluatie en wijzigingen - AAR - Aanpassing

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring tot wijziging van de parkeervakken en de bewonersbrief zoals door de dienst openbare werken en mobiliteit is voorgesteld.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van markeringen.

Artikel 3

In hoofdstuk 6 art. 22 van het aanvullend reglement te schrappen:

Vinkenstraat:

- 2 parkeerplaatsen tussen huisnr. 24/26

- 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnr. 13

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnr's 28/30

In hoofdstuk 6 art. 22 van het aanvullend reglement toe te voegen:

Vinkenstraat:

- 2 parkeerplaatsen ter hoogte van huisnr.'s 13/15

- 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnr. 17

- 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnr. 30

Artikel 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Nutuitbr.algemeen (30) Fluvius - Verledding - info

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Fluvius van 9 februari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Nutuitbr.2022-005 (31) Werken Proximus - Kapelleveldstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Nutuitbr.2022-006 (32) Werken Fluvius - Fruithoflaan

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Nutuitbr.2022-007 (33) Werken Telenet - Fruithoflaan

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        paddenstoelen moeten op privaat domein geplaatst worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Verk.22/013 (34) Bergstraat - werken voortuin/openbaar domein

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de voortuin volgens vergunning van 30 juli 2018 aan te leggen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om te onderzoeken om in de Bergstraat een fietsvriendelijke tractorsluis te voorzien.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om te onderzoeken of het mogelijk is om de baangracht ter hoogte van de woning terug open te leggen.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Wijziging straatnaam - De Cletse naar Julia Schuytenlei

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Straatnamen - RUP Mussenhoeve - Verkaveling deel 2 noord

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Straatnaam (Bulletje en Boonestaakpad)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorgestelde straatbenaming Bulletje en Boonestaakpad voor de voet- en fietsverbinding tussen het Populierenhof en het Pastoorsleike.

Artikel 2

Het college legt de straatnaam voor principiële goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Alexander Franckstraat 34/Elfbunderweg 9 – Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwbreedte en bouwdiepte van hoofdgebouwen, groendak, parkeeraantallen, ondergronds parkeren, woonkwaliteit van de assistentiewoningen (oppervlakte woonentiteiten, terrassen, bergingen en afvalberging), in-en uitsprongen van niet beweegbare delen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Berthoutstraat 50 - zonevreemde functiewijziging van fc land- en tuinbouw naar tuinaanlegbedrijf

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 87 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Omgevingsvergunning verkavelen gronden - Vremdesesteenweg 211B - Verkavelen van 1 perceel voor open bebouwing

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Aanstelling - BKO-begeleider/ster contractueel - 19/38e

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 maart 2022

 

Uitbreiding intergemeentelijk noodplanningcoördinator

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen stemt principieel in met de toetreding van de gemeente Edegem tot de intergemeentelijke samenwerking in verband met de noodplanning volgens de voorwaarden die opgenomen zijn in de overeenkomst met de gemeenten Boechout, Lint, Hove en Edegem.

 

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.