Boechout

Zitting van 17 augustus 2021

Van 12:00 uur tot 12:15 uur.

 

 

aanwezig

Dirk Crollet, voorzitter wnd.

Frank Coenen, algemeen directeur

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

verontschuldigd

Koen T'Sijen, voorzitter

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Patrimonium - Gronden te Lier - Verkoop fase 2 - Tallaertvelden - Bieding onder gesloten omslag

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau neemt kennis van de sluiting van de procedure van 'bieding onder gesloten omslag' en van het feit dat er 3 biedingen binnen de biedingtermijn werden ontvangen.

Artikel 2

Het vast bureau neemt kennis van het proces- verbaal van opening biedingen zoals werd toegevoegd in bijlage.

Artikel 3

Het vast bureau geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om volgende cascade in acht te nemen betreffende de overdracht van de gronden:

1)     voorkeurrecht van VLM (tegen schattingswaarde, zijnde 10,50 €/m²)

2)     voorkooprecht van de pachter tegen de hoogst geboden waarde, zijnde 11,51 €/m²

3)     de hoogste bieder tegen de prijs van zijn bieding, zijnde 11,51 €/m².

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Patrimonium - Woning in de Heuvelstraat 119 - Verkoop fase 3 - Bieding onder gesloten omslag

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau neemt kennis van het feit dat er geen regelmatige biedingen werden ontvangen binnen de biedingstermijn en geeft opdracht tot de heropstart van de procedure.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.