Boechout

Zitting van 29 september 2020

Van 12:00 uur tot 12:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 september 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 september 2020

 

IGEAN DV - Verslag van de algemene vergadering van 19 juni 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van 19 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 september 2020

 

IGEAN MV - Verslag van de algemene vergadering van 19 juni 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van 19 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 september 2020

 

Patrimonium - Pachtovereenkomst - Overdracht - percelen C nr 316 C , 317 D, 427 B en 444

 

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van de overdracht en legt deze voor aan de Raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 07/10/2020