Boechout

Zitting van 25 juli 2023

Van 09:00 uur tot 11:35 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

Jan Geudens, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2022-Kwartaal 3 - Verzoekschrift ingediend door NV Sit Media - Kennisgeving van de rechtsdag

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rechtsdag, bepaald op vrijdag 1 september 2023 om gehoord te worden omtrent het verzoekschrift ingediend door N.V. Sit Media, tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2022-kwartaal 3.

Artikel 2

Stelt GSJ-advocaten, Borsbeeksebrug 36 bus 9 te 2600 Antwerpen, aan ter verdediging van de belangen van de gemeente in deze zaak.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Inzameling grof huisvuil en  snoeihout via diftar

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om de ophaling van grof huisvuil en snoeihout te laten verlopen via het nazorgteam diftar van IGEAN

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om de retributie voor grof huisvuil en snoeihout aan te passen naar het principe van een forfaitair gedeelte en een prijs per opgehaalde kg en dit te agenderen op de gemeenteraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

BKO - Aankoop tablets

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van 7 tablets.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

IGEAN DV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 26 april, 31 mei en 5 juli 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 26 april, 31 mei en 5 juli 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

IGEAN MV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 26 april, 31 mei en 5 juli 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 26 april, 31 mei en 5 juli 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Vereniging Voor Openbaar Groen - Verslag van de algemene vergadering van 23 juni 2023 en het jaarverslag 2022

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van 23 juni 2023 en van het jaarverslag 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Princiepsbeslissing formatiewijziging + RPR

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

Artikel 2

Aan de vakbonden zal hun standpunt gevraagd worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Vacantverklaring diensthoofd bibliotheek

BESLUIT

Artikel 1

De functie van 1 VTE diensthoofd bibliotheek B1-B3 wordt vacant verklaard bij aanwerving.

Een wervingsreserve aanleggen voor de functie van diensthoofd bibliotheek B1-B3 voor de duur van 1 jaar.

De voorwaarde "houder van een einddiploma van een erkende instelling voor bibliotheekwetenschappen" is niet langer geldig (opgenomen in huidige wijziging RPR).

Artikel 2

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Vacantverklaring diensthoofd BKO

BESLUIT

Artikel 1

De functie van 0,5 VTE diensthoofd BKO B1-B3 wordt vacant verklaard bij aanwerving.

Artikel 2

Een wervingsreserve aanleggen voor de functie van diensthoofd BKO B1-B3 voor de duur van 1 jaar.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren via de gemeentelijke website  en andere gebruikelijke kanalen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Vacantverklaring diensthoofd vrijetijd & evenementen

BESLUIT

Artikel 1

De functie van 1 VTE diensthoofd vrijetijd en evenementen B1-B3 wordt vacant verklaard bij aanwerving.

Artikel 2

Een wervingsreserve aanleggen voor de functie van diensthoofd vrijetijd en evenementen B1-B3 voor de duur van 1 jaar.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren via

        de gemeentelijke website

        VDAB

        via de gemeentelijke website en sociale media

        andere gebruikelijke kanalen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Vacantverklaring deskundige patrimoniumbeheer B4-B5

BESLUIT

Artikel 1

De functie van deskundige patrimoniumbeheer - contractueel - voltijds - B4-B5 wordt vacant verklaard.

Artikel 2

Voor kandidaten die geen bachelordiploma (of gelijkwaardig) hebben kan een diploma secundair onderwijs (of gelijkwaardig) volstaan in combinatie met ervaring evenwaardig aan bachelorniveau (relevante beroepservaring of ervaring in een functie op bachelorniveau). De beoordeling van het niveau van de kandidaat gebeurt aan de hand van een niveau-overschrijdende capaciteitsproef.

Het bezit van een rijbewijs wordt niet als aanwervingsvoorwaarde voorzien voor deze functie.

Eindejaarstudenten (bachelor) kunnen deelnemen aan de selectie. Zij moeten het bewijs van het diploma kunnen aantonen uiterlijk op de datum van de aanstelling.

Artikel 3

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 4

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de gebruikelijke manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Princiepsbeslissing - jobstudent BKO september

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de aanwerving van deze jobstudent.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

After party Sfinks in Wattan op zondag 30 juli 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Jozef Hoegaerts van vereniging Wattan voor het organiseren van de Afterparty Sfinks in café Wattan op zondag 30 juli 2023 om 20u. tot maandag 31 juli 2023 om 4u. De opbouw start op 30 juli om 12u. en de afbraak eindigt op 31 juli om 14u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op zondag 30 juli 2023 om 20u. tot maandag 31 juli 2023 om 4u., mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Fuif back to the 80's, 90's, 00's op vrijdag 25 augustus 2023 in zaal De Sneppe

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Jill Simons van Sky Events voor het organiseren van de fuif Back to the 80's, 90's en 00's in zaal de Sneppe van vrijdag 25 augustus 2023 om 20 uur tot zaterdag 26 augustus om 3 uur. De opbouw start op 25 augustus om 6 uur en de afbraak eindigt op 26 augustus om 6 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Beker van Boechout op zaterdag 26 augustus 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Bart Joostens van Sporting Vremde voor het organiseren van de Beker van Boechout op het sportpark Sneppenbos van vrijdag 25 augustus om 18 uur tot zaterdag 26 augustus om 22 uur. De opbouw start op 25 augustus om 6 uur en eindigt op 26 augustus om 23 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van het advies van Annemie Kinoo, nl. dat op 25 augustus het plein voor de zaal de Sneppe vrij dient te blijven (enkel buitentoog kan al in gesloten toestand geplaatst worden). Op 26 augustus dient de constructie op het plein voor zaal de Sneppe zo geplaatst te worden dat er een brandgang gevrijwaard wordt. Er dient ook een steward voorzien te worden aan de toegangspoort.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Straatfeest Anemonenlaan op zaterdag 2 september 2023

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Patrick De Bruyn van de vereniging Witte Wijk 1989 voor het organiseren van Straatfeest Anemonenlaan op het speelplein in de Anemonenlaan op zaterdag 2 september 2023 van 8 tot 24 uur. De opbouw start op 1 september om 19 uur en de afbraak eindigt op 3 september om 12 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Wijkfeest Zuiderdal op zaterdag 2 september 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Carolien Van der Borght van het burencomité Zuiderdal voor het organiseren van het Wijkfeest Zuiderdal in de wijk Zuiderdal (Zwaluwstraat en Roodborststraat) op zaterdag 2 september 2023 van 8 tot 22 uur. De opbouw start op 1 september om 16uur en de afbraak eindigt op 3 september om 12 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Zwaluwstraat van nummer 17 tot nummer 50 en Roodborststraat tussen huisnummer 2 en 14

Periode van de inname: van vrijdag 1 september 2023 om 16 u tot zondag 3 september om 12 u.

Type van de inname: wijkfeest

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Er zal een parkeerverbod ingesteld worden in  de  Zwaluwstraat van nummer 17 tot nummer 50 en Roodborststraat tussen huisnummer 2 en 14.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Indien er een parkeerverbod geldt, worden de parkeerverbodsborden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Wijn op de weide op zondag 3 september 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het Wijndomein Oud Conynsbergh voor het organiseren van Wijn op de weide op de wei aan den Steenen Molen op zondag 3 september 2023 van 13 tot 20 uur. De opbouw start om 6 uur en de afbraak eindigt om 22 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Groene Stap en Konijnenbergstraat

Periode van de inname: zondag 3 september 2023 van 6 tot 22 uur

Type van de inname: parkeerverbod

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Parkeerverbod in de Groene stap en de Konijnenbergstraat

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Indien er een parkeerverbod geldt, worden de parkeerverbodsborden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Apero 31 en Parkparty op vrijdag 8 september 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Stef Selderslaghs van Scouts Boechout voor het organiseren van Apero 31 en Parkparty te Molenveld van 8 september 2023 om 16u30 tot 9 september om 3 u. De opbouw start op 2 september om 12 u en de afbraak eindigt op 11 september om 22 u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 98 dB(A) toe op van 8 september 2023 om 16u30 tot 9 september om 3 u, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Dit geluidsniveau geldt enkel voor elektronisch versterkte muziek op festivals en openluchtconcerten.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is verplicht.

     De organisator is verplicht gratis oordopjes ter beschikking te stellen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de veiligheidsafspraken zoals die zullen besproken worden tijdens het coördinatieoverleg.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Welvaartstraat van af Zilverenhoek tot en met grens Mortsel

Periode van de inname: van vrijdag 8 september tot zaterdag 9 september om 3u30

Type van de inname: parkeerverbod en afsluiting van de straat

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Zie advies politie voor plaatsen wegsignalisatie

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Indien er een parkeerverbod geldt, worden de parkeerverbodsborden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Grote tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Er dient een kiss and ride zone ingesteld te worden volgens het advies van de politie.

     Wegens veiligheidsincidenten met diverse aard, wenst de politie te kunnen beschikken over een ruimte waar zij een commando kunnen oprichten : een ruimte van 15 bij 30 m voor het stallen van commandovoertuigen en het opstellen van een tent waarin fouilles kunnen uitgevoerd worden. Deze ruimte dient voldoende verlicht te zijn en voorzien van elektriciteitspunten.

     Er dient een interne bewakingsdienst te worden voorzien met minimum 1 verantwoordelijke en 2 beveiligingspersonen. Vanaf 400 bezoekers dient er per 200 aanwezigen een extra beveiligingspersoon voorzien te worden. De bewakingsdienst dient duidelijk herkenbaar te zijn en zowel binnen als buiten continu toezicht te houden.

     De namen van de vrijwillige beveiligingspersonen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor het evenement worden overgemaakt aan het evenementenloket via Eaglebe (uploaden in vergunningsaanvraag) of per mail naar evenementen@boechout.be voor screening door de politie. Gelijktijdig dient ook een kopie overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

     De organisatoren en de gemeentelijke communicatiedienst moeten de inwoners van Boechout en Vremde op de hoogte brengen van de mogelijke verkeershinder en omleidingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Jaargebruik socioculturele infrastructuur 2023-2024

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen kent, in het kader van artikel 13 uit het gebruikersreglement voor de socioculturele en sportinfrastructuur, het jaartarief van 5 EUR/dagdeel met een maximum van 200 EUR/jaar toe aan de volgende gebruikers:

 

Vereniging

Zaal

Frequentie

Tardi

Den Boom

2X week volgens lijst

Okra

Bunderhoeve

Bunderhoeve op maandag 14u30 - 18u, woensdag en vrijdag. 1x per maand Bunderhoeve vergaderzaal voor hun vergaderingen 9u-12u

FERM

lokalen Oud Gemeentehuis en Zaal Den Boom

Den Boom: 20/9 10/10 18/10 24/10 7/11 8/11 5/12 13/12

Oud-Gemeentehuis: 3/10 10/10 26/10 9/11 15/11 22/11

Groen Gangmaker

Zaal Den Boom en Bunderhoeve

4 vergaderingen per jaar

KWB

Bunderhoeve en den Boom

Elke laatste dinsdag van de maand 20u-22u (behalve in juli) voor hun bestuursvergadering

Fotoclub Focus

Bunderhoeve

om de 14 dagen op vrijdagavond van 19 tot 22u voor vergaderingen (zie lijst)

Oxfam

Bunderhoeve

om de 5 weken afwisselende avonden 19u30-23u

Femma dansende draden

Bunderhoeve

18/4 2/5 16/5 13/6 21/9 5/10 19/10 9/11 23/11 7/12 21/12

Animo Kantklossen

Oud Gemeentehuis en Bunderhoeve

1x per maand vrijdag en zaterdag 10u-17u

Samana Vremde

Den Boom

1X per maand woensdag

Parochie St Jan

Den Boom

wekelijks

Narrenklub

Bunderhoeve

elke 4e vrijdag van de maand

Gezindsbond Vremde

Den Boom

woensdagnm of vrijdagav

(data worden vóór 20 sept.doorgegeven)

Oxaco volleybal

Bunderhoeve bovenlokaal

iedere vrijdag 18u - zaterdag 10u (sept 23- 17 mei 24

19 juli avond en 1 aug

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Sport Na School - lessenreeksen najaar 2023

KENNISNAME

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van 3 lessenreeksen Sport Na School in het najaar van 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Plantjesweekend Kom Op Tegen Kanker 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om deel te nemen aan de actie 'plantjesweekend Kom Op Tegen Kanker' op donderdag 14 september 2023 op de markt in Vremde en op vrijdag 15 september 2023 aan de Delhaize in Boechout. Delhaize gaf hiervoor ook reeds toestemming.

Artikel 2

Het college stelt Christel Van Eijsendijck, medewerker lokale economie, aan voor het coördineren van de plantjesverkoop en het ondersteunen van de verenigingen die willen deelnemen aan de plantjesverkoop.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de gemeentewerf tot het leveren van plantjes en materiaal in Boechout en Vremde.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

oprit2023-009 (137) Aanleg huistoegang - Janssenlei 9

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanleg zoals aangegeven op bijgaande schets.

Artikel 2

De retributie bedraagt 350 euro.

Artikel 3

Het bedrag van de retributie wordt gevorderd na de effectieve uitvoering binnen het project "Janssenlei/George van Raemdoncklaan".

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

2020/004 (138) Project Janssenlei en George van Raemdoncklaan - werfvergaderingen juni/juli

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werfverslagen van juni en juli 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

(139) Ropstocklei - problemen bomen

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de 5 bomen te rooien en geeft opdracht aan de dienst OWM om een voorstel uit te werken voor de herinrichting van die omgeving (heraanplant met passende boomsoort, verbreding voetpad, verwijdering aanplakzuil).

Artikel 2

Er wordt een kapvergunning voor de 5 bomen opgemaakt.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Verslag bewonersvergadering Berthoutstraat van 19 juni 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de bewonersvergadering over de Berthoutstraat.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

AF - Opnieuw & Co 2022 - doelstelling hergebruik Boechout

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de behaalde doelstelling hergebruik voor 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Gands nv - Emiel Vanderstraetenlei & Jan Cockxplein

BESLUIT

Enig artikel

Op basis van alle gegevens bekomen in het kader van de melding is er onvoldoende informatie aangeleverd, verwarrende en bijkomend een vermoeden van een vergunningsplichtige activiteit. Het dossier wordt bijgevolg niet rechtsgeldig verklaard. De exploitant wordt hiervan in kennis gesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

GECORO – verslag vergadering – kennisname

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering 26 april 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Verkoopsattest - Boshoek 10-12 - Verkavelen van 2 percelen waarvan 1 voor gesloten bebouwing en 1 voor halfopen bebouwing

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de verkavelaar heeft voldaan aan alle verplichtingen volgens de verkavelingsvergunning van 29 november 2022 en dat het attest conform artikel 4.2.16 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt afgegeven.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Verkoopsattest - Vremdesesteenweg 211-211A - Verkavelen van 2 percelen voor open bebouwing en slopen van woning met bijgebouwen

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de verkavelaar heeft voldaan aan alle verplichtingen volgens de verkavelingsvergunning van 25 januari 2022 en dat het attest conform artikel 4.2.16 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt afgegeven.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Vosstraat 1 - Slopen veranda en bouwen van achterbouw aan eengezinswoning (HOB)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichtingen of activiteit - Asberglaan 2 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwbreedte van hoofdgebouwen bij het bouwen van een psychiatrisch verzorgingstehuis (20 kamers) en een fietsenberging, aanleggen van 4 parkeerplaatsen en verhardingen + melding van de exploitatie van het verzorgingstehuis

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichtingen of activiteit - Olieslagerijstraat 19 - Aanleggen van overdekte padelvelden, parkeerplaatsen, verhardingen, wadi, bouwen fietsenstalling en verbouwen van sportvelden (heraanvraag), plaatsen van 2 publiciteitsborden + de exploitatie van een padelclub - Wijzigingsverzoek

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het wijzigingsverzoek.

Artikel 2

Het college geeft de opdracht aan de dienst omgeving om opnieuw advies te vragen aan de betrokken instanties over de gewijzigde aanvraag.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Alexander Franckstraat 6-10 -  Bouwen van een distributiecabine

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Appelkantstraat 106 - Regularisatie van anders uitgevoerde woning (wijzigingen t.o.v. de vergunde bouwplannen)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Boshoek 152 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte van hoofdgebouwen

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Gillegomstraat 78 - Verbouwen van een eengezinswoning (GB)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Heuvelstraat 92 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor het aantal parkeerplaatsen, de aard materialen van een scheidingsmuur en de vrije hoogte van leefruimten.

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kapelleveldstraat 101 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte van hoofdgebouwen, de vrije hoogte van verblijfsruimten, de inplanting en scheidingsmuur van terrassen

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kapelleveldstraat 81 - Afwijking verkavelingsvoorschriften en gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van fietsenstallingen in de voortuinen

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 184 - Voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 193 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte van hoofdgebouwen

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vinkenstraat 113 - Slopen van serre en bijgebouwen, reliëfwijziging, functiewijziging van tuinderswoning naar particuliere woning

Stemming

4 stemmen voor

Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts en Philip Verstappen

1 onthouding

Kris Swaegers

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Weverstraat 45 - Bouwen van een eengezinswoning (OB)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Wommelgemsesteenweg 86 - Slopen en herbouwen van een serre

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Omgevingsberoep - Spokenhofstraat 26/Mussenhoevelaan 123/Konijnenbergstraat 2 - Bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen en reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf (heraanvraag)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 29 juni 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Vellen bomen - Hugo Verrieststraat - 1 okkernoot

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Vellen bomen - Ropstocklei thv 2 - 2 hoogstambomen

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het uitvoeringsbesluit wegens veiligheidsredenen voor het vellen van 2 hoogstambomen van 6 juli 2023.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat de nieuwe beplanting geen problemen mag veroorzaken aan de riolering en vraagt aan de groendienst om een voorstel te doen voor het plantsoen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Aanvraag Aanwezigheid Verminderde Prestaties (AVP)

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Aanvraag tijdelijk andere opdracht (TAO)

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Aanvraag hernieuwing concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 03/08/2023