Feiten en context

Het vorige arbeidsreglement dateert van het schooljaar 2010-2011.  Dit werd nu aangepast en de afspraken digitale deconnectie werden toegevoegd aan het nieuwe arbeidsreglement (bijlage 5).

Het aangepaste arbeidsreglement en de afspraken digitale deconnectie werden goedgekeurd op het ABOC van 24 november 2023.

Juridische grond

Verwijzend naar het besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap d.d. 17 april 1991 (B.S. 11 juli 1991).

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het aangepaste arbeidsreglement inclusief de afspraken voor digitale deconnectie voor de gemeentelijke basisschool zoals bijgevoegd in bijlage bij dit besluit vast.

Artikel 2

Het arbeidsreglement treedt in werking op de 5e dag na publicatie.