Gemeente Boechout

Zitting van 25 januari 2021

Van 20:00 uur tot 22:25 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Aanvaarden van het ontslag van een gemeenteraadslid - Nancy Vanhees

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de inhoud van de e-mail van mevrouw Nancy Vanhees en aanvaardt haar ingediend ontslag met onmiddellijke ingang.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Aktename beëindiging mandaat Heleen Rymen, beëindiging verhindering en opname mandaat van gemeenteraadslid Lotte Vanstraelen

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de beëindiging van de periode van verhindering van mevrouw Lotte Vanstraelen.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Aanstelling en eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid - Fernando Marques da Silva

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Fernando Marques da Silva goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

 

KENNISNAME

De gemeenteraad stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden vast als volgt:

 

Rang

nr.

naam en voornaam geboorteplaats en datum

datum eerste benoeming

naam-

stemmen

rang

op lijst

lijst nr.

1.

Crollet Dirk

Deurne

09/02/1961

 

schepen 02/01/1995

schepen 02/01/2001 tot 24/07/2007

schepen 02/01/2013

schepen 07/01/2019

 

429

1

3

2.

Liekens Wally

Mortsel

19/06/1947

 

raadslid 02/01/1995

raadslid 09/01/2001

raadslid 02/01/2007 tot 31/12/2012

raadslid 07/01/2019

 

232

1

5

3.

T'Sijen Koen

Antwerpen

29/05/1970

 

raadslid 09/01/2001 tot 28/10/2004

raadslid 02/01/2007

schepen 25/01/2007

burgemeester 04/09/2007

burgemeester 02/01/2013

burgemeester 07/01/2019

 

1.978

1

7

4.

Van Den Heuvel Ria

Brasschaat

14/11/1956

 

raadslid 02/01/2007

schepen 25/01/2007

schepen 02/01/2013 tot 31/12/2016

raadslid 01/01/2017

raadslid 07/01/2019

 

246

23

7

5.

Goyvaerts Rudi

Deurne

04/09/1966

 

raadslid 02/01/2007

schepen 25/01/2007

schepen 02/01/2013 tot 04/05/2017

schepen 07/01/2019

 

339

4

7

 

6.

Augustinus Els

Mortsel

16/07/1986

 

raadslid 02/01/2007 tot 23/07/2007

schepen 02/01/2013

schepen 07/01/2019

 

555

2

7

7.

Snyders Sven

Mortsel

14/09/1981

 

raadslid 02/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

683

1

2

8.

Naenen Christel

Lier

03/05/1971

 

raadslid 02/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

373

2

2

9.

Van Hoof Johan

Lier

20/07/1985

raadslid 02/01/2013

schepen 29/05/2017

raadslid 07/01/2019

302

6

7

10.

Verstappen Philip

Lier

07/01/1980

 

raadslid 02/01/2013

schepen 03/01/2017

schepen 07/01/2019

 

288

5

7

11.

Veron Annelies

Antwerpen

24/03/1970

 

raadslid 02/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

183

3

2

12.

Philibert Erik

Antwerpen

02/02/1970

 

raadslid 02/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

170

5

2

13.

Doms Bruno

Mortsel

09/12/1961

 

raadslid 28/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

231

8

7

14.

Swaegers Kris

Turnhout

03/07/1960

 

raadslid 16/12/2013

schepen 07/01/2019

 

276

2

4

15.

Van Genechten Willy

Mortsel

07/06/1959

 

raadslid 02/01/1995 tot 20/04/1995

raadslid 02/01/2007 tot 23/07/2007

raadslid 02/01/2013 tot 25/02/2013

raadslid 07/01/2019

 

263

3

3

16.

Peeters Filip

Anderlecht

02/12/1962

 

raadslid 07/01/2019

424

23

8

17.

Van den Brande Lode

Borgerhout

30/07/1964

 

raadslid 07/01/2019

297

1

8

18.

Dolfeyn Marleen

Wilrijk

12/06/1969

raadslid 07/01/2019

218

7

7

19.

Van Brussel Greet

Wilrijk

09/03/1971

 

raadslid 07/01/2019

180

6

2

 

20.

De Keulenaer Ines

Lier

12/12/1970

raadslid 07/01/2019

145

3

8

21.

Derkinderen Joost

MBuji-Mayi (Zaïre)

31/08/1973

raadslid 24/06/2019

124

3

4

22.

Vanstraelen Lotte

Lier

02/02/1998

raadslid 07/01/2019 tot 28/01/2019

raadslid 25/01/2021

237

11

7

23.

Marques da Silva Fernando

Antwerpen

20/03/1976

raadslid 25/01/2021

165

16

7

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 14 december 2020 - Stemming

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem ongeldig

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 14 december 2020 goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Wijziging samenstelling raadscommissie financiën - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de ingediende voordracht, waarbij mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heer Fernando Marques da Silva worden voorgedragen als kandidaat-leden voor de raadscommissie financiën.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Regiovorming - Toelichting - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over de stand van zaken met betrekking tot Regiovorming.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Punt bijlagen/links Advies CBERX regiovorming 15 01 2021.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Vaccinatiestrategie - Toelichting - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over de vaccinatiestrategie.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Punt bijlagen/links Overzicht communicatie crisiscentrum Vlaamse Overheid
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

COVID-19 - Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen van 12 januari 2021 over de controle en handhaving van verplichte quarantaine en isolatie - Protocolakkoord - Stemming

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem ongeldig

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

COVID-19 - Samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken - Stemming

 

Stemming

21 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 niet gestemd

Wally Liekens

1 stem ongeldig

Filip Peeters

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst inclusief bijlagen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Audit Vlaanderen - Goede praktijken in Boechout - Aanpak organisatiebeheersing en toelichting financiële toestand - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de goede praktijken in Boechout die ter inspiratie voor andere besturen werden gepubliceerd door Audit Vlaanderen.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Welzijn op het werk : actualisering globaal preventieplan 2020-2025 - Jaaractieplan 2021 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

Het geactualiseerde globaal preventieplan 2020-2025 en het jaaractieplan 2021, in bijlage, worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Punt bijlagen/links GPP 2020-2025-actualisering november 2020.pdf Download
JAP2021.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Aanleg Wommelgemsesteenweg - Samenwerkingsovereenkomst Wommelgem - Stemming

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem ongeldig

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Boechout en Wommelgem.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 januari 2021

 

Gebruikersreglement Bibkwintet - Stemming

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem ongeldig

Filip Peeters

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad keurt het nieuwe gebruikersreglement van de openbare bibliotheek van Boechout, dat afgestemd werd met de bibliotheken van Bibkwintet, goed.

Artikel 2

De raad keurt goed dat dit nieuwe gebruikersreglement ingaat na de overstap naar het nieuwe eengemaakte Vlaamse bibliotheeksysteem.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Punt bijlagen/links Tarieven bij gebruikersreglement Bibkwintet 2021.pdf Download
Gebruikersreglement Bibkwintet bibliotheken_2021.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 januari 2021

 

Vaststelling van het verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van het personeel in de schoolraad - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

Het nieuwe verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel, waarvan de tekst wordt toegevoegd als bijlage, wordt vastgesteld.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Punt bijlagen/links Verkiezingsreglement personeel schoolraad 2021-2025.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Interpellatie - Dringende herstellingen in de Gillegomstraat

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Interpellatie - Digitaal vergaderen gemeenteraad

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Interpellatie - Isvag

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Interpellatie - Hondenweide(s) in Boechout Vremde

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Personeel - Aanduiden omgevingsambtenaar en vaste secretaris Gecoro - Stemming

 

Bij geheime stemming

 

Stijn Aerts behaalt 23 stemmen voor.

 

BESLUIT

Artikel 1

Stijn Aerts, geboren op 3 juli 1989, wonende Mechelbaan 5 te 3130 Begijnendijk, wordt aangesteld als omgevingsambtenaar vanaf 1 januari 2021.

Artikel 2

Stijn Aerts, wordt aangesteld als vaste secretaris van de Gecoro.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021