Boechout

Zitting van 14 december 2021

Van 12:00 uur tot 12:15 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Philip Verstappen, Leden

verontschuldigd

Kris Swaegers, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Patrimonium - Landbouwgrond in de Eggerseelstraat - Verkoop - Vastgoedvalorisatie

 

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van bovenstaande feiten en advies, en legt dit voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2022