OCMW Boechout

Zitting van 25 maart 2024

Van 22:08 uur tot 22:32 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts, Mieke Kaniszai, raadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, raadslid

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 januari 2024 - Stemming

 

Stemming

13 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Mieke Kaniszai

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 29 januari 2024 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Delegatie ondertekening verwerkersovereenkomsten GDPR - Stemming

 

Stemming

15 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

7 onthoudingen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Greet Van Brussel en Mieke Kaniszai

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om de bevoegdheid met betrekking tot de goedkeuring, afkeuring of wijziging van een verwerkersovereenkomst in het kader van de GDPR te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Opvolging organisatiebeheersing 2022-2023 - OBP202212 - Kennisname

 

KENNISNAME

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de interne nota ‘OBP_organisatiebeheersing 2022-2023’ van 31 december 2023, opgemaakt door de adjunct-algemeen directeur.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Patrimonium - Gronden te Lier - Verkoop fase 2 - Stemming

 

Stemming

14 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

7 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

1 onthouding

Mieke Kaniszai

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het schattingsverslag zoals opgemaakt door landmeterskantoor Van Eester dd. 28 februari 2024.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan de verkoop van de gronden via biddit aan de volgende voorwaarden:

  1. Minstens aan de prijs zoals bepaald in het schattingsverslag;
  2. Er dient rekening gehouden te worden met de lopende pachtovereenkomst;
  3. Ten aanzien van het perceel, kadastraal bekend als 2e afd. sie A nr. 193A dient eerst contact te worden opgenomen met Accendis zoals werd bepaald in de akte verleden door notaris Kiebooms op 13 november 2000 ter neerlegging van de eerder gesloten onderhandse overeenkomst van 27 juli 2000 met betrekking tot de aanleg van een overloop voor regenwater over het perceel t.v.v. NV Xeikon.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt notaris Stephane Van Roosbroeck aan in het kader van de verkoop.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 §2 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad  voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan het protocol tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van de Vlaamse huisvestingstool, zijnde het Vlaams gewest (Agentschap Binnenlands Bestuur/Agentschap Wonen Vlaanderen) en het lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.