Boechout

Zitting van 18 mei 2021

Van 11:30 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

verontschuldigd

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2021

 

Dagorde Raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

Secretariaat

G.1.Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

G.2.Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2021 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.3.Organisatiebeheersing – OBP Opvolging 2020 - Kennisname

 

Welzijn

G.4.Intergemeentelijke samenwerking Zora Werkt! - Jaarrekening 2020 - Stemming

G.5.Intergemeentelijke samenwerking Zora Werkt! - Aanpassing meerjarenbegroting 2021-2025 - Stemming

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.6.CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 - Stemming

G.7.IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 25 juni 2021 - Stemming

G.8.IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Milieu & Veiligheid van 25 juni 2021 - Stemming

G.9.Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen - Aanduiding van een nieuwe vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2021

 

Patrimonium - Gronden te Lier - Verkoop fase 2 - Tallaertvelden - Bieding onder gesloten omslag

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau neemt kennis van de sluiting van de procedure van 'bieding onder gesloten omslag' en van het feit dat er binnen de biedingtermijn geen biedingen mochten worden ontvangen.

Artikel 2

Het vast bureau geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om opnieuw een procedure 'bieding onder gesloten omslag' op te starten. De publicatie hierrond dient opgedreven.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2021

 

Patrimonium - Woning in de Heuvelstraat 119 - Verkoop fase 3 - Bieding onder gesloten omslag

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau neemt kennis van het feit dat er geen biedingen werden ontvangen binnen de biedingstermijn en geeft opdracht tot de heropstart van de procedure, inclusief het opdrijven van de publicatie daarrond.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 18 mei 2021

 

Organisatiebeheersing – OBP Opvolging 2020

 

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van de interne nota ‘OBP_organisatiebeheersing 2020: Thema 3 Monitoring, Thema 9 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten, Thema 4 Financieel management’ van 4 december 2020.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021