Boechout

Zitting van 25 mei 2021

Van 11:15 uur tot 11:18 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

verontschuldigd

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 mei 2021

 

Patrimonium- Beëindiging pachtovereenkomst Hellestraat - afdeling 1 sectie B nr. 26

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau neemt kennis van het schrijven in bijlage.

Artikel 2

Het vast bureau legt de vraag betreffende de beëindiging van de pachtovereenkomst met ingang van 7 mei 2022 en betreffende de uittredingsvergoeding voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 02/06/2021