Gemeente Boechout

Zitting van 28 november 2022

Om 20:30 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 24 oktober 2022 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Ondertekening lokaal energie- en klimaatpact 2.0 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar

domein - Aanslagjaren 2023-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 15 december 2022 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 14 december 2022 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 21 december 2022 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu & veiligheid van 21 december 2022 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Intergemeentelijke samenwerking IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 20 december 2022 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Intergemeentelijke samenwerking PIDPA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022- Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Pontes - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 15 december 2022 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

MOTIE - Politie

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Interpellatie - Locatie kerststal Vremde

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Interpellatie - Oekraïne

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Interpellatie - Zebrapad ter hoogte van Delhaize in Alexander Franckstraat

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Interpellatie - Grondwaterkwaliteit

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Interpellatie - Smeendijk

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 november 2022

 

Aanstelling algemeen directeur - geheime stemming

Publicatiedatum: 18/11/2022