AGB Boechout

Zitting van 25 september 2023

Van 22:22 uur tot 22:29 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Ria Van Den Heuvel, Sven Snyders, Johan Van Hoof, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets, leden raad van bestuur

Jan Geudens, secretaris

Verontschuldigd

Els Augustinus, Fernando Marques da Silva, leden raad van bestuur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

AGB - Notulen van de raad van bestuur van 26 juni 2023 - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad van bestuur van het AGB keurt de notulen van 26 juni 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Opvolgingsrapport BBC 2023 - Kennisname

KENNISNAME

De raad van bestuur neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Onderhoud groen Sneppenbos 2023-2024 - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De Raad van bestuur van het AGB keurt het verslag van nazicht van de offertes van 17 juli 2023, zoals werd opgesteld door de algemeen directeur, goed. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde L&G Mertens, Groenenbroek 10 te 2531 Vremde, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Artikel 3

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. CVT/AGB/2023.

Artikel 4

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget.

 

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2023