Gemeente Boechout

Zitting van 29 maart 2021

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 22 februari 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Toelichting bij dossier 'De dreef'

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

COVID 19 - Verslaggeving vaccinatiecentrum

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Kerkfabriek Protestantse Kerk - Jaarrekening 2020 - Advies - Stemming

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Jaarrapport klachtenbehandeling 2020 - Kennisname

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Verslag Algemene Vergadering Sportregio Midden-Provincie ILV 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Huishoudelijk reglement vakantiewerking vrije tijd - Stemming

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Verkaveling BMT-site deel 3 - Overeenkomst infrastructuurwerken en zaak der wegen - Stemming

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Verkaveling Mussenhoeve deel 2 noord - Overeenkomst infrastructuurwerken en zaak der wegen - Stemming

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten - Aanpassing verordening en beperken geldigheidsduur van het conformiteitsattest - Stemming

Publicatiedatum: 19/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Cyberveiligheid en virtuele bedreigingen

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Dagvaarding gemeente over het speelplein en de fonteinen op het Wiebelplein

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Impact corona op jeugd-, socio-culturele- en sportverenigingen - Steunmaatregelen

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Subsidies voor gemeentelijke fietsinfrastructuur

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Fietsveiligheid in Boechout

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Glas en restafval op straat

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Fraudeonderzoek buitenlandse bezittingen

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Regiovorming

Publicatiedatum: 25/03/2021