Gemeente Boechout

Zitting van 31 mei 2021

Om 21:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raad voor bestuur AGB – Bekrachtiging – Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 26 april 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

COVID 19 - Verslaggeving vaccinatiecentrum - Kennisname

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

COVID19 - Addendum (2) Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid ikv Bronopsporing - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

COVID 19 - Corona 2021 Evenementenpremie verenigingen - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Organisatiebeheersing – OBP Opvolging 2020 - Kennisname

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Huishoudelijk reglement hoog overlegcomité  PBW - Aanpassing - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Lokale economie - gemeentelijk reglement openbare markt en ambulante handelsactiviteiten op de openbare weg - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Retributiereglement betreffende de standplaatsen op de openbare markt en de standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein -Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking Zora Werkt! - Jaarrekening 2020 - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking Zora Werkt! - Aanpassing meerjarenbegroting 2021-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 25 juni 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Milieu & Veiligheid van 25 juni 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van IKA van 15 juni 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking PIDPA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 18 juni 2021- Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Pontes - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Pontes van 24 juni 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Groepswoningbouw BMT-site deel 4 - Overeenkomst infrastructuurwerken en zaak der wegen - Stemming

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Veiligheid aan kruispunt Miro

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Toepassingen van camera's

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Mooimakers

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Watersnood en Japanse duizendknoop

Publicatiedatum: 27/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Tussentijdse evaluatie decretale graad - Kennisname van het verslag

Publicatiedatum: 21/05/2021