Boechout

Zitting van 14 maart 2023

Van 12:00 uur tot 12:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Leden

verontschuldigd

Els Augustinus, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Dagorde Raad voor maatschappelijk welzijn van 27 maart 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2023 - Stemming

 

Algemeen directeur

G.2. Deontologische code voor mandatarissen - Stemming

G.3. Samenstelling deontologische commissie - Stemming

 

Omgeving

G.4. Patrimonium - Gronden hoek Vremdesesteenweg/Lindelei - Verkoop - Stemming

G.5. Patrimonium - Gronden Wolfsput - Verkoop - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

REMI - Aanvullende steun

 

BESLUIT

Enig artikel

Besluit om in te stappen in de projectsubsidie van de POD MI ‘Het ter beschikking stellen van het REMI-systeem aan de OCMW‘s’.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

IGEAN DV - Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

IGEAN MV - Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022

 

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 maart 2023

 

Ontslag maatschappelijk werkster

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.