Boechout

Zitting van 23 januari 2024

Van 10:26 uur tot 10:42 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Opzeg huurovereenkomst Dorpsplaats 18

 

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van beëindiging van het huurcontract van de Dorpsplaats 18 op 31/12/2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Vacantverklaring maatschappelijk werker

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van maatschappelijk werker B1-B3 wordt vacant verklaard bij aanwerving met een  vervangingscontract van 30,4/38e.

Het bezit van een rijbewijs wordt als aanwervingsvoorwaarde geschrapt.

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieproeven.

Een diploma dat toelaat tot het voeren van een sociaal onderzoek (bachelor) is vereist.

Artikel 2

De procedure voor aanwerving wordt gecombineerd met deze van maatschappelijk werker in het kader van de Oekraïnesituatie m.a.w. een verkorte procedure met een grondig sollicitatiegesprek en waarbij de kandidaturen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Aanwervingen voor 30,4/38e genieten de voorkeur maar de optie om een andere invulling te realiseren in functie van de kandidaturen is mogelijk.

Er wordt een wervingsreserve voor de functie van maatschappelijk werker B1-B3 aangelegd voor de duur van 1 jaar, voor tijdelijke of dringende aanwervingen.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de gebruikelijke manieren.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 januari 2024

 

Aanstelling maatschappelijk werker

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024