Gemeente Boechout

Zitting van 29 november 2021

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

Publicatiedatum: 25/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 25 oktober 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Klacht van de heer Asselberghs - Onoplosbaar onteigeningsconflict met de gemeente Boechout - Schrijven ABB van 9 november 2021 - Kennisname

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

COVID 19 - Verslaggeving Vaccinatiecentrum - Kennisname

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Bekrachtiging van het burgemeestersbesluit van 16 november 2021 aangaande de verplichting voor organisatoren om bij evenementen en activiteiten in de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur het CST te gebruiken - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Energievoorziening -  Samenaankoop 100% groene stroom en aardgas - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Patrimonium - Recht van opstal - FC Oxaco–Boechout vzw - Verlenging - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Patrimonium - Site Sneppenbos - Overdracht van onroerend goed en vestiging recht van opstal recyclagepark - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Welzijn op het werk : agressiereglement - stemming

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Welzijn op het werk : actualisering globaal preventieplan 2020-2025 - Jaaractieplan 2022 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 16 december 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 22 december 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu & veiligheid van 22 december 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 14 december 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking PIDPA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021- Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Pontes - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 16 december 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 18/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Interpellatie - Digitale raadscommissie

Publicatiedatum: 25/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Interpellatie - In verband met kruispunten Dokter Theo Tutsstraat en Heuvelstraat met de Jan Frans Willemsstraat

Publicatiedatum: 25/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Interpellatie - Overvolle afvalcontainers op het kerkhof

Publicatiedatum: 25/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Interpellatie - Hondenweides

Publicatiedatum: 25/11/2021