OCMW Boechout

Zitting van 26 oktober 2020

Van 23:35 uur tot 23:40 uur.

 

 

aanwezig

Philip Verstappen, voorzitter wnd.

Koen T'Sijen, burgemeester

Ria Van Den Heuvel, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, raadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Marleen Dolfeyn, raadslid

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 september 2020 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 28 september 2020 goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

COVID 19 - Besluit van de burgemeester - Samenwerkingsovereenkomst ELZ ZORA - Bekrachtiging - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 15 oktober 2020 waarbij goedkeuring wordt gehecht aan de samenwerkings- overeenkomst met ELZ ZORA betreffende de toekenning van een subsidie aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Patrimonium - Pachtovereenkomst - Overdracht - percelen C nr 427, 316 C en 317 D - Kennisneming

 

KENNISNAME

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het feit dat de pachtovereenkomsten zoals afgesloten werden met de heer Paul Goossens betreffende de percelen landbouwgrond gekadastreerd te Boechout, 1e afdeling, sectie C nummers 316 C, 317 D, 427 B en 444 werden overgedragen aan zijn zoon, de heer Stef Goossens, en dit met ingang vanaf 15 juli 2020.

Artikel 2

Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst die overeenkomstig art. 285 §2 e.v. van het Decreet Lokaal Bestuur zal worden bekendgemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020