Boechout

Zitting van 04 januari 2024

Van 15:00 uur tot 16:00 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 januari 2024

 

Vellen bomen - Uitvoeringsbevel wegens veiligheidsredenen -  Borsbeeksesteenweg 45 - 2 esdoorns

 

BESLUIT

Artikel 1

De burgemeester geeft de opdracht om onmiddellijk over te gaan tot het vellen van 2 esdoorns.

De eerste esdoorn staat erg dicht tegen de sporthal en de andere esdoorn staat vlak naast de wandelweg rond het domein.

Artikel 2

De burgemeester stelt dat er een heraanplant dient te gebeuren in het eerstkomende plantseizoen volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 2 bladverliezende inheemse hoogstambomen. De heraanplant te voorzien op de meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 3

De burgemeester stelt voor om de andere bomen op het terrein te laten controleren door een boomdeskundige. Indien er bomen dienen geveld te worden in de toekomst dit aan te vragen via www.omgevingsloketvlaanderen (omgevingsvergunning )

 

 

 

Publicatiedatum: 12/01/2024