Gemeente Boechout

Zitting van 22 februari 2021

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 25 januari 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

COVID-19 - Stand van zaken - Toelichting

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage 2021 aan de Politiezone 5351 MINOS - Stemming

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Vaststelling gemeentelijke bijdrage 2021 aan de hulpverleningszone Rand - Stemming

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Retributie voor de aankoop van regenwatertonnen - AJ 2021-2023 - Stemming

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Retributie voor de verdeling van huisvuilzakken - AJ 2021-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Aanvaarding schenking kunstwerk Swalamander - Stemming

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Aanleggen van publieke toegangen naar inkompartijen meergezinswoning - Frans Segersstraat 42-44 - Zaak der wegen - Stemming

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Personeel - Algemeen kader werving, selectie en evaluatie directeur gemeentelijke basisschool - Stemming

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Interpellatie - Midden III - IV

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Interpellatie - Midden Fase IV

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Interpellatie - De Dreef van Boechout

Publicatiedatum: 18/02/2021