Boechout

Zitting van 01 december 2020

Van 12:00 uur tot 12:45 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Voormalig OCMW gebouw - Huurovereenkomst - Ontwerp

 

BESLUIT

Enig artikel

Het ontwerp van overeenkomst wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn, dewelke de contractvoorwaarden bepaald.

 

 

Publicatiedatum: 16/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Dagorde Raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

Openbare zitting

Secretariaat

G.1.Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 november 2020 - Stemming

 

Financieel directeur

G.2.Vaststelling van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 deel van het OCMW  en de kredieten 2021 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.3.Patrimonium - Gronden te Lier - Verkoop fase 2 - Voorkooprecht NV Xeikon - Stemming

G.4.Patrimonium - Landbouwgrond in de Eggerseelstraat - Verkoop fase 1a - Proces-verbaal van opening van de biedingen onder gesloten omslag - Stemming

G.5.Patrimonium - Woning met tuin op de Dorpsplaats - Verkoop fase 1b - Proces-verbaal van opening van de biedingen onder gesloten omslag - Stemming

G.6.Patrimonium - Voormalig OCMW-gebouw - huurovereenkomst - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 16/12/2020