Boechout

Zitting van 05 december 2023

Van 11:30 uur tot 11:33 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 05 december 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 05 december 2023

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 november 2023 - Stemming

 

Financieel directeur

G.2. Vaststelling van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 deel van het OCMW en de kredieten 2024 - Stemming

 

Welzijn

G.3. Reglement huurwaarborgen - Stemming

G.4. Reglement toelage voor huisvuilophaling - Stemming

G.5. Reglement voedselondersteuning - Stemming

G.6. Reglement vrijetijdstoelage - Stemming

G.7. Reglement noodwoning - Stemming

G.8. Huishoudelijk reglement noodwoning - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 05 december 2023

 

Kennisname ontslag -  maatschappelijk werker

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023