Boechout

Zitting van 05 juli 2022

Van 12:00 uur tot 12:15 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 05 juli 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 juli 2022

 

Fluvius - Overeenkomst inzake het gebruik en vergoeding van oplaadterminals voor budgetmeters - Vervangende overeenkomst

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 19/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 05 juli 2022

 

Wijziging RPR

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau gaat akkoord met de voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling.

 

 

Publicatiedatum: 19/07/2022