Boechout

Zitting van 19 september 2023

Van 15:00 uur tot 15:10 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 september 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 september 2023

 

Patrimonium - Gronden Broechemsesteenweg/Berthoutstraat - Verkoop

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau gaat akkoord met de voorgestelde splitsing en geeft opdracht aan Igean dienstverlening te Wommelgem om een opmetingsplan op te maken in functie van de verkoop van de landbouwgronden gelegen aan de Broechemsesteenweg.

Artikel 2

Het vast bureau geeft eveneens opdracht aan Igean dienstverlening, om na goedkeuring van het opmetingsplan, een verkavelingsplan op te maken voor de gronden gelegen aan de Berthoutstraat, alvorens tot verkoop over te gaan.

Artikel 3

Het vast bureau neemt kennis van het schattingsverslag zoals opgemaakt door landmeterskantoor Van Eester dd. 6 juli 2023.

Artikel 4

Het vast bureau geeft opdracht aan de dienst omgeving om de nodige maatregelen te nemen om de pachtovereenkomst kosteloos te beëindigen in functie van de verkoop van de betreffende gronden.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023