Gemeente Boechout

Zitting van 28 maart 2022

Van 20:00 uur tot 21:35 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Willy Van Genechten, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, gemeenteraadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 21 februari 2022 - Stemming

 

Stemming

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 21 februari 2022 goed.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Hulp voor Oekraïne - Toelichting stand van zaken - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken in verband met de hulp voor Oekraïne.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Kerkfabriek Protestantse Kerk - Jaarrekening 2021 - Advies - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de rekening van het dienstjaar 2021 van de Protestantse kerk die het volgende resultaat geeft:

 

Exploitatie-ontvangsten

7.570,09 euro

Exploitatie-uitgaven

48.020,09 euro

Overboekingen

0,00 euro

Exploitatie eigen financieel boekjaar

- 40.450,00 euro

Overschot/tekort 2020

0,00 euro

Exploitatietoelage

40.450,00 euro

Overschot/tekort exploitatie

0,00 euro

 

 

Investeringsontvangsten

0,00 euro

Investeringsuitgaven

0,00 euro

Overboekingen

0,00 euro

Investeringen eigen financieel boekjaar

0,00 euro

Overschot/tekort 2020

0,00 euro

Overschot/tekort exploitatie

0,00 euro

 

Artikel 2

Kopie wordt bezorgd aan:

 

Instantie

Aantal

Opdracht

Synode van de Verenigde

Protestantse Kerk

1

Kennisneming

Provinciegouverneur

1

Gevolg

Gemeente Lint

1

Kennisneming

Stad Lier

1

Kennisneming

Stad Mortsel

1

Kennisneming

Gemeente Borsbeek

1

Kennisneming

Gemeente Ranst

1

Kennisneming

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Noodplancoördinator, wijziging intergemeentelijke samenwerking - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de uitbreiding met Edegem van de intergemeentelijke dienst noodplanning goed. Met ingang van 1 april 2022 zal de intergemeentelijke dienst noodplanning bestaan uit de gemeenten Hove, Boechout, Lint en Edegem.

Artikel 2

De samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke noodplancoördinator in bijlage aan dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Verslag Algemene Vergadering Sportregio Midden-Provincie ilv 2022 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het verslag van de Algemene Vergadering en de jaarrekening 2021 van Sportregio Midden-Provincie goed.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het secretariaat van Sportregio Midden-Provincie ILV.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Nieuwe straatnaam - Bulletje en Boonestaakpad (voet- en fietsverbinding tussen Populierenhof en Pastoorsleike in het George Van Raemdonckpark) - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad verleent principiële goedkeuring aan de invoering van de nieuwe straatnaam 'Bulletje en Boonestaakpad', voor de voet- en fietsverbinding in het George Van Raemdonckpark die leidt van het Populierenhof naar het Pastoorsleike.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om het openbaar onderzoek in te stellen waarna de definitieve beslissing zal genomen worden.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Huisvesting - Afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant vanaf 1 maart 2022 voor een periode van 3 jaar voor het bouwen van 29 bijkomende sociale huurwoningen - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het sociaal woonbeleidsconvenant bezorgd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen goed.

Artikel 2

Het convenant wordt afgesloten voor 29 bijkomende sociale huurwoningen en gaat in op 1 maart 2022 voor een duur van 3 jaar.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285§1 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Noodhulp - Hulp slachtoffers oorlog Oekraïne - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad beslist een budget van 5.000 € voor noodhulp te besteden aan Boechoutse initiatieven die humanitaire ondersteuning bieden aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Amendement op motie betreffende IDAHOT - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Motie - IDAHOT - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad geeft het bestuur de opdracht om een regenboogzebrapad aan te leggen in Vremde en in Boechout.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Interpellatie - De Lente komt eraan

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Interpellatie - Staat van de pleinen: Jef Van Hoofplein en St.-Bavoplein

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Interpellatie - Puppy House

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Interpellatie - City Pass

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Interpellatie - Sluiting spooroverwegen door Infrabel

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Interpellatie - Verkeershinder door private projectontwikkeling in Frans Segersstraat

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2022

 

Interpellatie - Vraag betreffende kinderopvang in de zomer 2022

 

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2022