Boechout

Zitting van 25 juli 2023

Van 11:35 uur tot 12:00 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Jan Geudens, algemeen directeur

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Princiepsbeslissing formatiewijziging + RPR

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

Artikel 2

Aan de vakbonden zal hun standpunt gevraagd worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Vacantverklaring coördinator burger en welzijn

BESLUIT

Artikel 1

De functie van coördinator burger en welzijn A1a-A3a - voltijds - statutair - wordt vacant verklaard bij aanwerving.

De specifieke aanwervingsvoorwaarden (vervat in formatiewijziging van heden) voorzien

        dat een bachelordiploma (of gelijkgesteld) kan volstaan mits de kandidaat voorafgaandelijk aan de aanwervingsprocedure slaagt in een niveau-overschrijdende capaciteitsproef,

        als bijkomende voorwaarde 2 jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie.

Artikel 2

Er wordt een wervingsreserve voor de functie van coördinator burger en welzijn A1a-A3a aangelegd voor de duur van 1 jaar.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de gebruikelijke manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        VDAB

        gemeentelijke kanalen (website, infoblad, sociale media)

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

 

Publicatiedatum: 09/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Vacantverklaring maatschappelijk werker

BESLUIT

Artikel 1

De tijdelijke functie van 1 VTE maatschappelijk werker B1-B3 wordt vacant verklaard.

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieproeven.

Een diploma dat toelaat tot het voeren van een sociaal onderzoek (bachelor) is vereist.

Als prestatiebreuk wordt de keuze geboden tussen voltijds of deeltijds, teneinde een ruimer aantal kandidaten aan te trekken.

Vooreerst wordt onderzocht of de bestaande wervingsreserve kan worden aangewend.

Indien dit geen aanwerving kan opleveren, dan wordt via een verkorte procedure wegens hoogdringendheid (zoals vorig jaar) gehanteerd. Daarbij loopt de vacature door zonder afsluitdatum en worden de kandidaturen behandeld in volgorde van binnenkomst. Als sollicitatieproef wordt een gesprek voorzien met het diensthoofd hr en minstens één maatschappelijk werker.

Artikel 2

Er wordt een wervingsreserve voor de tijdelijke functie van maatschappelijk werker B1-B3 aangelegd voor de duur van 1 jaar.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de gebruikelijke manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        VDAB

        gemeentelijke kanalen (website, infoblad, sociale media)

        ...

 

 

 

Publicatiedatum: 09/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Uitbreiding contract maatschappelijk werker

 

 

Publicatiedatum: 09/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 juli 2023

 

Contractvermindering 20% - maatschappelijk werker

 

 

Publicatiedatum: 09/08/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.