Boechout

Zitting van 20 april 2023

Van 09:00 uur tot 09:30 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 april 2023

 

Beslissing woning niet ongeschikt en niet onbewoonbaar (conform artikel 3.12 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021) - Hovesesteenweg 8 bus 2 - Boechout 1e afd. sie D 233K2

BESLUIT

Artikel 1

De woning, gelegen te Hovesesteenweg 8 bus 2, 2530 Boechout afd. 11004, sectie D, grondnr. 0233/00K002 is niet ongeschikt en niet onbewoonbaar.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing zal aangetekend worden verstuurd naar de houder van het zakelijk recht - de eigenaar - en de bewoner van de woning. Tevens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

Artikel 3

Tegen deze beslissing kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met een gemotiveerd verzoekschrift beroep aangetekend worden binnen dertig dagen volgend op de betekening van dit besluit (Wonen in Vlaanderen, afdeling Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel). Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.

Artikel 4

De burgemeester levert voor deze woning ook een conformiteitsattest af.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2023

 

Woningkwaliteit - Aanstelling woningcontroleurs

BESLUIT

Enig artikel

De intergemeentelijke woningcontroleurs van IGEAN worden aangesteld om woningonderzoeken uit te voeren in het kader van de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid en de afgifte conformiteitsattest (Vlaamse Codex Wonen van 2021), met name:

    Gian Wauters – RR 96.10.14-231.77

    Jasper van Hoffelen – RR 94.06.02-305.02

    Jennifer Van den Bergh – RR 97.10.28-520.68

    Olivier Cremers – RR 74.05.09-089.66

    Senja Deschrijver – RR 95.11.22-313.32

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2023