Gemeente Boechout

Zitting van 29 maart 2021

Van 20:00 uur tot 23:50 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

voorzitter Ria Van Den Heuvel vervoegt de vergadering vanaf punt G.3

gemeenteraadslid Greet Van Brussel verlaat de vergadering vanaf punt G.10

gemeenteraadslid Greet Van Brussel vervoegt de vergadering vanaf punt G.11

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

 

Stemming

21 stemmen voor

Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 niet gestemd

Rudi Goyvaerts

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 16 maart 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 22 februari 2021 - Stemming

 

Stemming

21 stemmen voor

Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 22 februari 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Toelichting bij dossier 'De dreef'

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over het dossier 'De dreef'.

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

COVID 19 - Verslaggeving vaccinatiecentrum

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de verslaggeving over het vaccinatiecentrum.

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Kerkfabriek Protestantse Kerk - Jaarrekening 2020 - Advies - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de rekening van het dienstjaar 2020 van de Protestantse kerk die het volgende resultaat geeft:

 

Exploitatie-ontvangsten

12.358,99 euro

Exploitatie-uitgaven

44.808,99 euro

Overboekingen

0,00 euro

Exploitatie eigen financieel boekjaar

- 32.450,00 euro

Overschot/tekort 2018

0,00 euro

Exploitatietoelage

32.450,00 euro

Overschot/tekort exploitatie

0,00 euro

 

 

Investeringsontvangsten

60.265,76 euro

Investeringsuitgaven

60.265,76 euro

Overboekingen

0,00 euro

Investeringen eigen financieel boekjaar

0,00 euro

Overschot/tekort 2018

0,00 euro

Overschot/tekort exploitatie

0,00 euro

 

Artikel 2

Kopie wordt bezorgd aan:

 

Instantie

Aantal

Opdracht

Synode van de Verenigde

Protestantse Kerk

1

Kennisneming

Provinciegouverneur

1

Gevolg

Gemeente Lint

1

Kennisneming

Stad Lier

1

Kennisneming

Stad Mortsel

1

Kennisneming

Gemeente Borsbeek

1

Kennisneming

Gemeente Ranst

1

Kennisneming

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Jaarrapport klachtenbehandeling 2020 - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport klachtenbehandeling 2020.

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Verslag Algemene Vergadering Sportregio Midden-Provincie ILV 2021 - Stemming

 

Stemming

21 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

2 onthoudingen

Filip Peeters en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het verslag van de Algemene Vergadering en de jaarrekening 2020 van Sportregio Midden-Provincie goed.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het secretariaat van Sportregio Midden-Provincie ILV.

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 29 maart 2021

 

Huishoudelijk reglement vakantiewerking vrije tijd - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het “huishoudelijk reglement vakantiewerking vrije tijd” goed.

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Punt bijlagen/links Huishoudelijk Reglement Vakantiewerking Vrije Tijd 2021.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Verkaveling BMT-site deel 3 - Overeenkomst infrastructuurwerken en zaak der wegen - Stemming

 

Stemming

15 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

8 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel1

De gemeenteraad neemt kennis van het wegenisdossier met voorgestelde rooilijn en de overige stukken met referentie BOE-F3.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de ingediende bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek, deze worden beoordeeld zoals hierboven uiteengezet.

Artikel 3

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het rooilijnplan van de Molenlei en van de

nieuw ontworpen straten “Emiel Vanderstraetenlei en Jan Cockxplein” in het

verkavelingsontwerp BMT-site deel 3, kadastraal bekend 1e afd. sie D nr. 405l4, zoals

opgemaakt door het bureau voor urbanisme BUUR te Leuven samen met het adviesbureau ARA te Berchem.

Artikel 4

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het wegenisdossier met referentie BOE-F3, het beplantingsplan en de uitrusting voor de Molenlei en voor de nieuw ontworpen straten Emiel Vanderstraetenlei en Jan Cockxplein in het verkavelingsontwerp BMT-site deel 3, kadastraal bekend 1e afd. sie D nr. 405l4, zoals opgemaakt door het bureau voor urbanisme BUUR te Leuven samen met het adviesbureau ARA te Berchem omvattende:

         inplantingsplan

         rioleringsplan

         detailsnedes

         lengteprofielen

         terreinprofielen

         beplantingsplan

         toelichtingsnota

         nota riolering - Boechout Midden fase 3 (374_ontwerpnota_201216).

Artikel 5

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de voorgestelde overeenkomst infrastructuurwerken.

Artikel 6

De gemeenteraad gaat akkoord met voorwaarden in lijn met:

         het technisch advies van de dienst openbare werken en mobiliteit dd. 11 februari 2021

         het voorwaardelijk gunstig advies van de Brandweer Zone Rand dd. 7 februari 2021

         het voorwaardelijk gunstig advies van Inter dd. 12 februari 2021.

Artikel 7

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Verkaveling Mussenhoeve deel 2 noord - Overeenkomst infrastructuurwerken en zaak der wegen - Stemming

 

Stemming

15 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

7 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het wegenisdossier met voorgestelde rooilijn en de overige stukken met referentie 3528.V.1130.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de ingediende bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek, deze worden beoordeeld zoals hierboven uiteengezet..

Artikel 3

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het rooilijnplan voor de nieuw ontworpen straten in het verkavelingsontwerp Mussenhoeve deel 3, kadastraal bekend 1e afd. sie A nrs. 217p, 217n, 217s, 218a, 218b, 218c, 218d, 219b, 220f, 220l, 220n, 247w, 251d, 251e, 253d, 253e, 255a, 256f , zoals opgemaakt door het landmeterskantoor Collin te Boechout samen met Gowaco bvba te Emblem.

Artikel 4

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het wegenisdossier met referentie 3528.V.1130, en de uitrusting voor de nieuw ontworpen straten in het verkavelingsontwerp Mussenhoeve deel 3 noord, kadastraal bekend 1e afd. sie A nrs. 217p, 217n, 217s, 218a, 218b, 218c, 218d, 219b, 220f, 220l, 220n, 247w, 251d, 251e, 253d, 253e, 255a, 256f , zoals opgemaakt door het landmeterskantoor Collin te Boechout samen met Gowaco bvba te Emblem omvattende:

         omgevingsplannen

         rioleringsplannen

         typedwarsprofielen

         lengteprofielen

         terreinprofielen

         plannen nutsleidingen

         plannen brandweer

         toelichting wegen- en rioleringswerken.

Artikel 5

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de voorgestelde overeenkomst infrastructuurwerken.

Artikel 6

De gemeenteraad gaat akkoord met voorwaarden in lijn met:

         het technisch advies de dienst openbare werken en mobiliteit dd. 1 december 2020

         het voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer Zone Rand dd.

         het voorwaardelijk gunstig advies van Inter dd. 28 oktober 2020

         het voorwaardelijk gunstig advies van Aquafin dd.20 november 2020

         het voorwaardelijk gunstig advies van Pidpa - riolering dd.10 november 2020

         het voorwaardelijk gunstig advies van het Ministerie van Landsverdediging dd. 8 en 9 december 2020.

         het voorwaardelijk gunstig advies van de VMM dd. 3 november 2020.

Artikel 7

De gemeenteraad gaat akkoord met volgende lasten:

De aanleg van de trage wegen tussen de Spechtstraat en het projectgebied, zoals aangegeven op het wegenisplan en desgevallend aangepast na onderlinge afstemming met OWM voor wat betreft de technische aspecten, evenals het voorzien van parkeervakken die grenzen aan de Mussenhoevelaan en het doortrekken van de toekomstige opritten tot aan de bestaande weg, valt niettegenstaande de aanvrager ze kwalificeert als buiten projectgebied, ten laste van de aanvrager gelet op de noodzaak hiertoe in het licht van een verbeterde mobiliteit in het licht van het wegennetwerk.

Artikel 8

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 29 maart 2021

 

Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten - Aanpassing verordening en beperken geldigheidsduur van het conformiteitsattest - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Elke eigenaar/verhuurder die een woning verhuurt of te huur of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van een of meer studenten, moet voor elke wooneenheid een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen.

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen en op basis van de leeftijd van de huurwoning:

Vanaf 1 januari 2021: woningen van 40 jaar en ouder

Vanaf 1 januari 2026: woningen van 30 jaar en ouder

Vanaf 1 januari 2029: woningen van 20 jaar en ouder

 

Artikel 2

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers is afhankelijk van het aantal gebreken in categorie 1 op het technisch verslag:

4 gebreken is 10 jaar

5 gebreken is 5 jaar

 

Artikel 3

De kostprijs van het conformiteitsattest is vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement 'retributie op de aanvragen tot omgevingsvergunning voor of de melding van stedenbouwkundige handelingen en het exploiteren van IIOA in toepassing van het omgevingsvergunningsdecreet en op het leveren van administratieve prestaties en administratieve stukken van de dienst omgeving'.

 

Artikel 4

De verordening treedt in werking na de goedkeuring van de gemeenteraad en de goedkeuring van de Vlaamse minister van Wonen.

De vorige (lopende) versie van de verordening conformiteitsattesten wordt vervangen door deze aangepaste verordening conformiteitsattesten, na de goedkeuring ervan door de minister van wonen.

 

Artikel 5

De gemeenteraad keurt de verordening conformiteitsattesten goed.

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Cyberveiligheid en virtuele bedreigingen

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Dagvaarding gemeente over het speelplein en de fonteinen op het Wiebelplein

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Impact corona op jeugd-, socio-culturele- en sportverenigingen - Steunmaatregelen

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Subsidies voor gemeentelijke fietsinfrastructuur

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Fietsveiligheid in Boechout

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Glas en restafval op straat

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Fraudeonderzoek buitenlandse bezittingen

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Interpellatie - Regiovorming

 

 

 

 

Publicatiedatum: 06/04/2021