OCMW Boechout

Zitting van 27 september 2021

Van 23:40 uur tot 23:50 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, raadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Dirk Crollet, Willy Van Genechten, raadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 september 2021

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 juni 2021 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 juni 2021.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 28 juni 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 02/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 september 2021

 

Aanpassing criteria begunstigden ikv voedseldeelpunt de Satelliet - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Tot september 2021 konden begunstigden van OCMW terecht voor voedsel in het Twinkeltje in Borsbeek, waar Boechout een samenwerkingsovereenkomst mee had.

Voor de bepaling van de begunstigden bestaan richtlijnen, vastgelegd in de criteria voor de toekenning van voedselhulp via Twinkeltje.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 28 juni 2021 de stopzetting van bovenstaande samenwerkingsovereenkomst goed en besliste anderzijds om een samenwerkingsovereenkomst met de Maanwandelaars aan te gaan om een voedseldeelpunt op eigen grondgebied te organiseren in de Satelliet.

Dit voedseldeelpunt gaat van start op maandag 20 september 2021.

Feiten en context

Voor de bepaling van de begunstigden dienen de criteria up to date te worden gebracht naar de gewijzigde situatie.

De criteria voor toekenning blijven hetzelfde, enkel de context moet aangepast worden.

De 'nieuwe' criteria voor de toekenning van voedselhulp via de Satelliet is als bijlage aan dit punt toegevoegd.

Tevens dient ook de verwijzing naar de voedselhulp in het steunkader aangepast te worden van een samenwerking met Borsbeek via Twinkeltje naar een samenwerking met de Maanwandelaars via de Satelliet. Ook dit aangepast document (punt 5.3.3.) is als bijlage aan dit punt toegevoegd.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De Raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanpassingen in de criteria voor toekenning van voedselhulp en keurt deze goed. De aanpassingen vloeien voort uit de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Maanwandelaars en de opstart van het voedseldeelpunt de Satelliet.

 

Publicatiedatum: 02/12/2021