OCMW Boechout

Zitting van 31 januari 2022

Van 20:55 uur tot 21:02 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, raadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Johan Van Hoof, Ines De Keulenaer, raadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn - Bekrachtiging - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 11 januari 2022 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2021 - Stemming

 

Stemming

20 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 20 december 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Patrimonium - Landbouwgrond in de Eggerseelstraat - Verkoop - Biedingen onder gesloten omslag - Stemming

 

Stemming

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

2 stemmen tegen

Filip Peeters en Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist geen gerechtelijke procedure op te starten tegen de oorspronkelijke bieder.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist een onderhandse verkoop af te sluiten met de aangelande, zijnde de nieuwe bieder tegen de prijs van 13,00 €/m² voor de landbouwgrond in de Eggerseelstraat.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt:

1)     de opdracht aan de stafmedewerker om de procedure tot verkoop van dit onroerend goed verder te belopen

2)     de aanduiding van notaris Stéphane Van Roosbroeck in kader van de opmaak en het verlijden van de notariële akte

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Jaarrapport klachtenbehandeling 2021 - Kennisname

 

KENNISNAME

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarrapport klachtenbehandeling 2021.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2022
Punt bijlagen/links Jaarrapport klachten 2021.pdf Download