Gemeente Boechout

Zitting van 28 september 2020

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 29 juni 2020 - Stemming

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Covid-19 - Relanceplan - Financiële nota - Kennisname

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Retributie voor deelname aan gemeentelijke activiteiten ivm jeugd en sport - Aanslagjaren 2020-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

PZ Minos - Toestemmingsaanvraag voor het gebruik van tijdelijke vaste camera's in de niet besloten plaats in het kader van politieopdrachten - Stemming

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Kerkfabriek Protestantse Kerk - Budget 2021 - Kennisname

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Solidaire borgstelling lening VPKB investering Protestantse kerk -  Stemming

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Toelichting Masterplan begraafplaatsen - Kennisname

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Doortrekken Groene Stap tot kerkhof - Gedeeltelijke intrekking overeenkomst - Stemming

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Handhaving - Intergemeentelijke samenwerking IGEAN - Stemming

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Regionaal Landschap Rivierenland - Toetreding en aanduiding afgevaardigden - Stemming

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

GECORO - Ontslag en aanstelling effectief lid - Stemming

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

ISVAG - Behandeling klacht ingediend door raadslid Sven Snyders en briefwisseling Igean milieu en veiligheid over motie tegen bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven ISVAG Wilrijk  - Kennisname

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Mandaat aan OVSG voor het afsluiten van protocollen voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen schoolbesturen en andere instanties - Stemming

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Schoolreglement - Wijziging - Stemming

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Scherpe maximumfactuur schooljaar 2020-2021 - Stemming

Publicatiedatum: 18/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Interpellatie - Paarse-roze zak

Publicatiedatum: 24/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Interpellatie - Borden 25km/u - fietsers

Publicatiedatum: 24/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 september 2020

 

Interpellatie - Frijthout

Publicatiedatum: 24/09/2020