OCMW Boechout

Zitting van 22 februari 2021

Om 22:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 januari 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Patrimonium - Gronden te Lier - Verkoop fase 2 - Proces-verbaal van opening van de biedingen onder gesloten omslag - Stemming

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Uitbreiding aantal doorgangswoningen - Stemming

Publicatiedatum: 12/02/2021