Gemeente Boechout

Zitting van 29 januari 2024

Van 19:39 uur tot 22:50 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Stef Voets, Katelijn Sebrechts, Mieke Kaniszai, gemeenteraadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Krista Schepmans, algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd

Els Augustinus, Christel Naenen, Joost Derkinderen, gemeenteraadsleden

 

Algemeen directeur Jan Geudens vervoegt de vergadering vanaf punt G.2

Algemeen directeur wnd. Krista Schepmans verlaat de vergadering vanaf punt G.2

Gemeenteraadslid Mieke Kaniszai vervoegt de vergadering vanaf punt G.4

Gemeenteraadslid Wally Liekens verlaat de vergadering vanaf punt G.6

Gemeenteraadslid Sven Snyders verlaat de vergadering vanaf punt G.6

Gemeenteraadslid Annelies Veron verlaat de vergadering vanaf punt G.6

Gemeenteraadslid Erik Philibert verlaat de vergadering vanaf punt G.6

Gemeenteraadslid Bruno Doms vervoegt de vergadering vanaf punt G.6

Gemeenteraadslid Filip Peeters verlaat de vergadering vanaf punt G.6

Gemeenteraadslid Lode Van den Brande verlaat de vergadering vanaf punt G.6

Gemeenteraadslid Greet Van Brussel verlaat de vergadering vanaf punt G.6

Gemeenteraadslid Mieke Kaniszai verlaat de vergadering vanaf punt G.6

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Statutaire benoeming algemeen directeur na proeftijd - Stemming

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Vervanging financieel directeur bij afwezigheid - Stemming

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Aanvaarden van het ontslag van een gemeenteraadslid - Ines De Keulenaer - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de inhoud van de e-mail van mevrouw Ines De Keulenaer en aanvaardt haar ingediend ontslag.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Aanstelling en eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid - Mieke Kaniszai

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Mieke Kaniszai.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden vast als volgt:

 

Rang

nr.

naam en voornaam geboorteplaats en datum

datum eerste benoeming

naam-

stemmen

rang

op lijst

lijst nr.

1.

Crollet Dirk

Deurne

09/02/1961

 

schepen 02/01/1995

schepen 02/01/2001 tot 24/07/2007

schepen 02/01/2013

schepen 07/01/2019

 

429

1

3

2.

Liekens Wally

Mortsel

19/06/1947

 

raadslid 02/01/1995

raadslid 09/01/2001

raadslid 02/01/2007 tot 31/12/2012

raadslid 07/01/2019

 

232

1

5

3.

T'Sijen Koen

Antwerpen

29/05/1970

 

raadslid 09/01/2001 tot 28/10/2004

raadslid 02/01/2007

schepen 25/01/2007

burgemeester 04/09/2007

burgemeester 02/01/2013

burgemeester 07/01/2019

 

1.978

1

7

4.

Van Den Heuvel Ria

Brasschaat

14/11/1956

 

raadslid 02/01/2007

schepen 25/01/2007

schepen 02/01/2013 tot 31/12/2016

raadslid 01/01/2017

raadslid 07/01/2019

 

246

23

7

5.

Goyvaerts Rudi

Deurne

04/09/1966

 

raadslid 02/01/2007

schepen 25/01/2007

schepen 02/01/2013 tot 04/05/2017

schepen 07/01/2019

 

339

4

7

 

6.

Augustinus Els

Mortsel

16/07/1986

 

raadslid 02/01/2007 tot 23/07/2007

schepen 02/01/2013

schepen 07/01/2019

 

555

2

7

7.

Snyders Sven

Mortsel

14/09/1981

 

raadslid 02/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

683

1

2

8.

Naenen Christel

Lier

03/05/1971

 

raadslid 02/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

373

2

2

9.

Van Hoof Johan

Lier

20/07/1985

raadslid 02/01/2013

schepen 29/05/2017

raadslid 07/01/2019

302

6

7

10.

Verstappen Philip

Lier

07/01/1980

 

raadslid 02/01/2013

schepen 03/01/2017

schepen 07/01/2019

 

288

5

7

11.

Veron Annelies

Antwerpen

24/03/1970

 

raadslid 02/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

183

3

2

12.

Philibert Erik

Antwerpen

02/02/1970

 

raadslid 02/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

170

5

2

13.

Doms Bruno

Mortsel

09/12/1961

 

raadslid 28/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

231

8

7

14.

Swaegers Kris

Turnhout

03/07/1960

 

raadslid 16/12/2013

schepen 07/01/2019

 

276

2

4

15.

Van Genechten Willy

Mortsel

07/06/1959

 

raadslid 02/01/1995 tot 20/04/1995

raadslid 02/01/2007 tot 23/07/2007

raadslid 02/01/2013 tot 25/02/2013

schepen van 01/01/2016 tot 31/12/2018

raadslid 07/01/2019

 

263

3

3

16.

Peeters Filip

Anderlecht

02/12/1962

 

raadslid 07/01/2019

424

23

8

17.

Van den Brande Lode

Borgerhout

30/07/1964

 

raadslid 07/01/2019

297

1

8

18.

Dolfeyn Marleen

Wilrijk

12/06/1969

raadslid 07/01/2019

218

7

7

19.

Van Brussel Greet

Wilrijk

09/03/1971

 

raadslid 07/01/2019

180

6

2

 

20.

Derkinderen Joost

MBuji-Mayi (Zaïre)

31/08/1973

raadslid 24/06/2019

124

3

4

21.

Voets Stef

Mortsel

12/07/1963

raadslid 28/09/2015 tot 31/12/2018

raadslid 27/03/2023

144

13

7

22.

Sebrechts Katelijn

Mortsel

24/01/1961

raadslid 29/05/2017 tot 31/12/2018

 

143

17

7

23.

Kaniszai Mieke

Sint-Niklaas

23/05/1980

 

raadslid 29/01/2024

119

2

8

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 18 december 2023 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 18 december 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Jaarrapport klachtenbehandeling 2023 - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport klachtenbehandeling 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Interlokale Vereniging Zora Werkt! - aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2023) - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! goed.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Zora Werkt!

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 29 januari 2024

 

AGB aanpassing MJP 2024 Schema M3 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het aangepaste schema M3 van de aanpassing AGB  meerjarenplan 2020-2025 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage 2024 aan de Politiezone 5351 MINOS - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

Voor het dienstjaar 2024 zal een gemeentelijke bijdrage van 1.630.221 euro als werkingstoelage overgemaakt worden aan de politiezone 5351 Minos. Het bedrag van de werkingstoelage werd opgenomen in het aangepast meerjarenplan 2020-2025 zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 18 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Vaststelling gemeentelijke bijdrage 2024 aan de hulpverleningszone Rand - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

Voor het dienstjaar 2024 zal een gemeentelijke bijdrage van 527.767 euro als werkingstoelage en 147.344 euro als investeringstoelage overgemaakt worden aan hulpverleningszone Rand.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Belasting op afgifte getuigschriften of andere documenten - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Deze belasting is een contantbelasting en wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk. Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd. De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het verkrijgen van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van de aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgeleverd worden.

 

Artikel 2 - Belastbare grondslag en tarief

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

A. Normale procedure:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,50 EUR voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,50 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op  het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot l), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,50 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e),m) en n) van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,50 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen jonger dan 12 jaar die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot l), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,50 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

 Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen jonger dan 12 jaar die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e),m) en n) van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,50 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

 

 

B. Spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en PIN/PUK bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken – Brussel:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

153,30 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

158,80 voor een duplicaat

• Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

141,90 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

147,40 euro voor een duplicaat

 

C. Spoedprocedure met levering van de kaart en PIN/PUK op de gemeenten:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

116,40 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

121,90 euro voor een duplicaat

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

105,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

110,50 euro voor een duplicaat

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot l),van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

116,40 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

121,90 euro voor een duplicaat

• Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e),m) en n), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

116,40 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

121,90 euro voor een duplicaat

 

• Attest voor immatriculatie van vreemdelingen

5,50 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

11,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Paspoorten en reisdocumenten voor vreemdelingen

11,00 euro voor een nieuwe reispas

0,00 euro voor kinderen van minder dan 18 jaar

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

- Paspoorten in dringende procedure

210 euro voor  -18j

240 euro voor +18j + 22 euro gemeentetaks

- Paspoorten in superdringende procedure met gecentraliseerde levering

270 euro voor -18j

300 euro voor +18j + 22 euro gemeentetaks

- Reisdocument voor vreemdelingen in dringende procedure

210 euro voor -18j

230 euro voor +18j + 22 euro gemeentetaks

- Reisdocument voor vreemdelingen in superdringende procedure met
 gecentraliseerde levering

270 euro voor -18j

290 euro voor +18j + 22 euro gemeentetaks

 

• Rijbewijs in bankkaartmodel

5,50 euro voor een nieuw rijbewijs

11,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel

5,50 euro voor een nieuw voorlopig rijbewijs

11,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Internationaal rijbewijs

5,50 euro voor een nieuw internationaal rijbewijs

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

 

Artikel 3 - Vrijstellingen

Zijn van de belasting vrijgesteld:

  1. de stukken die krachtens de wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening kosteloos dienen afgeleverd te worden door het gemeentebestuur,
  2. de stukken die aan behoeftige personen worden afgeleverd (de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk),
  3. de gerechtelijke overheden, openbare besturen en daarmee gelijkgestelde inrichtingen, alsook instellingen van openbaar nut,
  4. de mededelingen door de politie aan de verzekeringsmaatschappijen, van inlichtingen betreffende het gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen op de openbare weg, aanvragen voor uittreksel uit de bevolkingsregisters dienstig voor sociale doeleinden of aanvragen naar aanleiding van ingebrekestelling door sociale instellingen.

 

Artikel 4 - Bekendmaking

Dit  reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. Het reglement geldt tot 31 december 2025, behoudens herzieningen van de tarieven van FOD Binnenlandse Zaken. De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving en tarief

De gemeente Boechout heft met ingang van 5 februari 2024 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, een jaarlijkse belasting van 3.000 € per mast of pyloon die zich op haar grondgebied bevindt in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

        Mast: een verticale structuur, ongeacht de hoogte, die geplaatst wordt op een dak of een andere bestaande constructie, met een gezamelijke hoogte van minimaal 20 meter

        Pyloon: een individuele verticale constructie die opgericht wordt op niveau van het maaiveld met een hoogte van minimaal 20 meter

 

Artikel 2 - Belastingtermijn

Deze belasting is jaarlijks betaalbaar op basis van een vordering van ons bestuur.

 

De belastingsplichtige moet, ten laatste op 30 april van het aanslagjaar, aangifte doen van het aantal belastbare masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente op het door de gemeente ter beschikking gestelde formulier. Als aangiftedatum geldt de postdatum of bij afgifte de datum vermeld op het ontvangstbewijs.

 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet er zelf om verzoeken. Het niet ontvangen van een dergelijk aangifteformulier ontslaat de gebruiker niet van zijn aangifteplicht.

 

De belasting is ondeelbaar, er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen.

 

Artikel 3 - Belastingplichtige

De belastingplichtige is de eigenaar van de mast of pyloon op 1 januari van het aanslagjaar.

 

Artikel 4 - Hoofdelijke aansprakelijkheid

De eigenaar van de constructie en/of de grond, waarop de masten en pylonen werden opgericht, is mee hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

 

Artikel 5 - Belastbare grondslag

De belasting is verschuldigd voor elke mast of pyloon die zich op 1 januari van het aanslagjaar in de gemeente bevindt. De belasting is ondeelbaar voor het hele aanslagjaar verschuldigd.

 

Artikel 6 - Aangifteplicht

Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 2 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgens op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.

De ambtshalve belastingaanslag zal worden verhoogd met 20%, 50%, 100% of 200% al naargelang het een eerste, tweede derde of vierde en volgende overtreding betreft.

 

Artikel 7 - Vrijstellingen

Masten en pylonen die geplaatst worden op het grondgebied Boechout-Vremde met het oog op het voortbrengen van energie op alternatieve wijze (windmolens en andere vormen van groene stroom).

 

Artikel 8 - Inkohiering

De belasting en de verhoging wordt ingekohierd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

 

Artikel 9 - Betalingstermijn

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het aanslagbiljet. Dit aanslagbiljet wordt kosteloos de door de financieel beheerder aan de belastingplichtige gestuurd.

 

Artikel 10 - Bezwaar

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (en latere wijzigingen).

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Deze indiening moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven binnen vijftien dagen na de indiening ervan.

 

Artikel 11 - Bekendmaking

Dit reglement  wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Artikel 12

Dit reglement vervangt het vorige reglement van 26 juni 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Vaststellen modaliteiten verhuur autostaanplaats - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad stelt de modaliteiten voor de verhuur van een autostaanplaats op basis van het contract in bijlage, vast

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Punt bijlagen/links Contract autostaanpaats.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Retributiereglement vastgoedinformatie - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeente Boechout werkt voor aanvragen via het Vastgoedinformatieplatform overeenkomstig het VIP-decreet dat goedgekeurd is op 22 december 2023 en in werking trad op 1 januari 2024.

 

Artikel 2 - Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 

1° vastgoedinformatie: gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens inzake een onroerend goed, inclusief informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend goed;

 

2° lokale gegevensbron: vastgoedinformatie die een gemeente of de rechtspersonen die ervan afhangen, beheert;

 

3° centrale gegevensbron: vastgoedinformatie die een Vlaamse instantie of een externe overheid beheert;

 

4° Vastgoedinformatieplatform of VIP: elektronisch informatiesysteem om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen;

 

5° product: een welbepaalde combinatie van vastgoedinformatie over één perceel, of een onderdeel ervan, die vooraf door het Vlaams Datanutsbedrijf is vastgelegd, die op aanvraag wordt ontsloten door de aanleverende entiteiten, vermeld in het VIP-decreet in artikel 10, eerste tot en met derde lid, die wordt samengevoegd via het VIP, en die ter beschikking wordt gesteld aan de aanvrager via het VIP;

 

6° externe overheid: overheidsinstanties, vermeld in artikel I.3, 8° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

7° Vlaamse instantie: een Vlaamse instantie als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf (Athumi) in de vorm van een naamloze vennootschap;

 

8° aanvrager: een professionele aanvrager (zoals vermeld in artikel 2, 18° van het VIP-decreet) of een burger (zoals vermeld in artikel 2, 7° van het VIP-decreet) of zijn vertegenwoordiger die een aanvraag indient via het VIP;

 

9° algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

 

10° persoonsgegevens: de gegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

11° verwerking: een verwerking als vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

12° verwerkingsverantwoordelijke: een verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

13° betrokkene: een betrokkene als vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

 

14° VIP-decreet: decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

 

15° gemeentelijke bronretributie: de retributie die de aanvrager verschuldigd is aan een lokaal bestuur voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie in een product;

  

Artikel 3 - Algemeen

De aanvrager dient elektronisch een aanvraag in bij Athumi om een product via het Vastgoedinformatieplatform te ontvangen. Athumi ontvangt op elektronische wijze de vastgoedinformatie van de aanleverende entiteiten (de lokale gegevensbronnen en de centrale gegevensbronnen). De relevante vastgoedinformatie per perceel, of een onderdeel daarvan, wordt automatisch opgeladen in een product in het VIP of wordt door de aanleverende entiteiten aan het VIP bezorgd. Athumi en de gemeente stellen het product via het VIP ter beschikking aan de aanvrager.

 

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van een product, verwerkt de gemeente die persoonsgegevens met als doeleinde om het product ter beschikking te kunnen stellen aan de aanvragers in het kader van hun beroepsactiviteiten of in het kader van één van de doelstellingen opgesomd in artikel 6 van het VIP-decreet.

 

Voor alle aanvragen die via het VIP verlopen, wordt ten voordele van gemeente Boechout een gemeentelijke bronretributie geheven op aanvragen tot het verkrijgen van een product met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron.

  

Artikel 4 – Aanvrager van vastgoedinformatie

Alle aanvragen van producten, zoals vermeld in artikel 7 van het VIP-decreet, worden geacht via het VIP te verlopen. Het verplicht gebruik van het Vastgoedinformatieplatform wordt voor producten met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron geregeld in het VIP-decreet.

Een oplijsting van alle organisaties die als aanvrager toegang krijgen tot het Vastgoedinformatieplatform voor aanvragen van producten wordt door Athumi ter beschikking gesteld op de website van Athumi. (https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/athumi-het-vlaams-datanutsbedrijf/vastgoedinformatieplatform/gebruikersomgeving-vastgoedinformatieplatform)

 

De gemeentelijke bronretributie is, overeenkomstig artikel 21 van het VIP-decreet, verschuldigd door de aanvrager. Van zodra het VIP-decreet in werking treedt is eveneens de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet verschuldigd door de aanvrager.

 

Dezelfde instanties die overeenkomstig artikel 23, §3, van het VIP-decreet zijn vrijgesteld van de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet worden vrijgesteld van de betaling van de gemeentelijke bronretributie. Het gaat in concreto over deze organisaties:

 

        externe overheden; een overheidsinstantie als vermeld in artikel I.3, 8°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

        Vlaamse instanties, als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022.

        lokale overheden, als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

        gerechtelijke overheden;

        hulpverleningszones als vermeld in het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

        politiezones als vermeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

 

Artikel 5 - Bedrag

Het bedrag van de gemeentelijk bronretributie wordt vastgelegd als volgt:

 

Voorwerp aanvraag

Retributiebedrag per kadastraal perceel

Product Vastgoedinlichtingen, zoals vermeld in hoofdstuk 8 van het VIP-decreet

110 EUR

 

Daarbovenop komt het bedrag van de platformretributie of platformvergoeding zoals vastgelegd in het VIP-decreet.

 

 Artikel 6 - Inning

Athumi int de gemeentelijke bronretributie conform artikel 21 van het VIP-decreet via het VIP in naam en voor rekening van de lokale overheden. De bronretributie wordt periodiek (maandelijks) integraal doorgestort aan de gemeente voor alle aangevraagde producten.

 

Artikel 7 - Toetredingsovereenkomst: verwerking van persoonsgegevens en heffingen

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van de ontsluiting, samenvoeging en ter beschikkingstelling van vastgoedinformatie in een product, treden de gemeente Boechout en Athumi voor de doeleinden omschreven in artikel 2 op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

 

Athumi treedt op als verwerker voor de gemeente Boechout wat betreft de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van de heffing en de inning van de gemeentelijke bronretributie via het Vastgoedinformatieplatform.

 

De afspraken rond en de modaliteiten van de verwerkingen die de gemeente Boechout en Athumi uitvoeren als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken respectievelijk als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker zijn geregeld in de Toetredingsovereenkomst

 

Artikel 8 - Ondertekening

De vastgoedinformatie in het product die de gemeente Boechout via het Vastgoedinformatieplatform ter beschikking stelt, wordt niet ondertekend aangezien het vastgoeddossier een louter informatief document betreft dat geen beleidsmatige stellingname inhoudt en niet kwalificeert als stuk of briefwisseling in de zin van artikel 279 van het Decreet lokaal bestuur.

 

 Artikel 9 - Bekendmaking

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeente Boechout sluit aan op het Vastgoedinformatieplatform overeenkomstig het VIP-decreet dat goedgekeurd is op 22 december 2023 en in werking trad op 1 januari 2024.

 

Artikel 2 - Algemeen

De aanvrager dient elektronisch een aanvraag in bij Athumi om een product via het Vastgoedinformatieplatform te ontvangen. Athumi ontvangt op elektronische wijze de vastgoedinformatie van de aanleverende entiteiten (de lokale gegevensbronnen en de centrale gegevensbronnen). De relevante vastgoedinformatie per perceel, of een onderdeel daarvan, wordt automatisch opgeladen in een product in het VIP of wordt door de aanleverende entiteiten aan het VIP bezorgd. Athumi en de gemeente stellen het product via het VIP ter beschikking aan de aanvrager.

 

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van een product, verwerkt de gemeente die persoonsgegevens met als doeleinde om het product ter beschikking te kunnen stellen aan de aanvragers in het kader van hun beroepsactiviteiten of in het kader van één van de doelstellingen opgesomd in artikel 6 van het VIP-decreet.

 

Voor alle aanvragen die via het VIP verlopen, wordt ten voordele van gemeente Boechout een gemeentelijke bronretributie geheven op aanvragen tot het verkrijgen van een product met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron.

 

Artikel 3 - Toetredingsovereenkomst: verwerking van persoonsgegevens en heffingen

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van de ontsluiting, samenvoeging en ter beschikkingstelling van vastgoedinformatie in een product, treden de gemeente Boechout en Athumi voor de doeleinden omschreven in artikel 2 op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

 

Athumi treedt op als verwerker voor de gemeente Boechout wat betreft de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van de heffing en de inning van de gemeentelijke bronretributie via het Vastgoedinformatieplatform.

 

De afspraken rond en de modaliteiten van de verwerkingen die de gemeente Boechout en Athumi uitvoeren als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken respectievelijk als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker zijn geregeld in de Toetredingsovereenkomst die te vinden is alsBijlage 1.

 

De Toetredingsovereenkomst, inclusief bijlagen 1 tot en met 4, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 4 - Ondertekening

De vastgoedinformatie in het product dat de gemeente Boechout via het Vastgoedinformatieplatform ter beschikking stelt, wordt niet ondertekend aangezien het vastgoeddossier een louter informatief document betreft dat geen beleidsmatige stellingname inhoudt en niet kwalificeert als stuk of briefwisseling in de zin van artikel 279 van het Decreet lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Omgevingsvergunning - AQF 22.680 Boechout/Ranst: Sanering Broechemsesteenweg - Ranstsesteenweg - Zaak der wegen - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het wegenisdossier met voorgestelde rooilijn en de overige stukken.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de ingediende bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek, deze worden beoordeeld zoals hierboven uiteengezet.

Artikel 3

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de rooilijnplannen (plannummers 1.1/1, 1.2/1 en 1.3/1) met ref. 24/23.357_A_01_WR zoals opgemaakt door Evolta Brussel in het kader van de heraanleg van de Broechemsesteenweg.

Artikel 4

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het wegenis- en rioleringsdossier voor de heraanleg en de inrichting van de betreffende straten, zoals opgemaakt door Evolta Brussel.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Kerkfabriek Sint-Jan-in-d'Olie - Budget 2024 - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2024 van de kerkfabriek Sint-Jan in d’Olie.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Motie - Organiseren en installeren van een solidaire hulplijn om tijdelijk dringende noden van hulpbehoevenden samen te brengen met vrijwilligers - Stemming

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Motie - Sterrenkindjesregister - Stemming

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Interpellatie - Buitenschoolse kinderopvang de Wigwam

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Interpellatie - Fietsdiefstallen

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Interpellatie - Ontharding 1 m² per inwoner en 1m³ buffercapaciteit hemelwater

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Interpellatie - Verkoop kaarten cultuur

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024