Boechout

Zitting van 11 januari 2022

Van 08:30 uur tot 09:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

 

 

 

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 11 januari 2022

 

Organisatie en modaliteiten gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en autonoom gemeentebedrijf

BESLUIT

Artikel 1

De volgende gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van het AGB die voorzien zijn op 31 januari 2022 digitaal te laten plaatsvinden.

Artikel 2

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zullen via live-streaming te volgen zijn door pers en publiek. De link wordt voorafgaandelijk bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

Artikel 3

De stemmingen zullen plaatsvinden via een stemformulier in Microsoft Teams.

Artikel 4

De algemeen directeur te gelasten met de praktische organisatie.

Artikel 5

Dit besluit zal worden bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 285 §1 en 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Artikel 6

Dit besluit ter bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van het AGB.

 

 

Publicatiedatum: 19/01/2022