Voorgeschiedenis

De beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2013 waarbij het Autonoom Gemeentebedrijf Boechout wordt opgericht.

De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2021 waarbij de nieuwe statuten van AGB Boechout werden goedgekeurd.

Feiten en context

In het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023, opgemaakt door het AGB Boechout werden er prijssubsidies opgenomen.

Het prijssubsidiereglement legt de toekenning van de prijssubsidies vast.

Jaarlijks worden de prijssubsidiereglementen ten gunste van het AGB geëvalueerd en goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB en de gemeenteraad. Voor 2024 wordt een prijssubsidie ingevoerd met betrekking tot de sportinfrastructuur, geëxploiteerd door het AGB.

Argumentatie

Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het AGB Boechout vanwege de gemeente Boechout prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot en het recht van gebruik van de door AGB Boechout geëxploiteerde sportinfrastructuur.

Juridische grond

De Beslissing Btw nr. E.T.129.288 dd. 19.01.2016

De artikelen 231 tot 244 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 die betrekking hebben op autonome gemeentebedrijven.

De beheersovereenkomst tussen gemeente Boechout en AGB Boechout voor de periode 2019 - 2025.

Financiële gevolgen

De noodzakelijke kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan van het gemeentebestuur.

 

Stemming

 

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement ten voordele van het autonoom gemeentebedrijf Boechout, zoals toegevoegd in bijlage, goed