OCMW Boechout

Zitting van 29 januari 2024

Van 22:50 uur tot 23:52 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Stef Voets, Katelijn Sebrechts, raadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Christel Naenen, Joost Derkinderen, raadsleden

Afwezig

Wally Liekens, Sven Snyders, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel, Mieke Kaniszai, raadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2023 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 18 december 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Jaarrapport klachtenbehandeling 2023 - Kennisname

 

KENNISNAME

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarrapport klachtenbehandeling 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Welzijn - Interlokale vereniging  Zora Werkt! - aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2023) - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! goed.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Zora Werkt!

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Zora Werkt! - Aanduiding nieuwe afvaardiging van het OCMW in het beheerscomité - Stemming

 

Bij geheime stemming

 

12 stemmen voor.

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad duidt mevrouw Freuke Van Severen, coördinator burger en welzijn, p/a Administratief Centrum Burger en Welzijn, IJzerlei 25 te 2530 Boechout, aan als effectief lid van het beheerscomité van Zora Werkt!

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de beherende gemeente, de stad Mortsel.

 

 

 

Publicatiedatum: 31/01/2024