Boechout

Zitting van 06 december 2022

Van 11:00 uur tot 11:10 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 06 december 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 06 december 2022

 

Dagorde Raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 november 2022 - Stemming

 

Financieel directeur

G.2. Vaststelling van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 deel van het OCMW en de kredieten 2023 - Stemming

 

Secretariaat

G.3. Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn - Aanpassing - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 06 december 2022

 

huurovereenkomst DIW Boshoek 110

 

BESLUIT

Artikel 1

Het Vast Bureau gaat akkoord met het afsluiten van de huurovereenkomst met De Ideale Woning voor het pand gelegen Boshoek 110.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 06 december 2022

 

Wijziging RPR

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau gaat akkoord met de voorgestelde wijziging.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/01/2023