Boechout

Zitting van 16 augustus 2022

Van 11:00 uur tot 11:10 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Krista Schepmans, algemeen directeur wnd.

Els Augustinus, Dirk Crollet, Philip Verstappen, Leden

verontschuldigd

Frank Coenen, algemeen directeur

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 16 augustus 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 augustus 2022

 

Aanstelling maatschappelijk werker

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 16 augustus 2022

 

Aanstelling artikel 60

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022