Boechout

Zitting van 17 januari 2023

Van 12:45 uur tot 13:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 17 januari 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 januari 2023

 

Dagorde Raad voor maatschappelijk welzijn van 30 januari 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

Secretariaat

G.1. Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2022 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.2. Interlokale vereniging  Zora Werkt! - aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2022) - Stemming

G.3. Jaarrapport klachtenbehandeling 2022 - Kennisname

 

Welzijn

G.4. Reglement inzake de materiële opvang van asielzoekers die in het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI) verblijven - Aanpassing - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 januari 2023

 

Vacantverklaring diensthoofd welzijn B4-B5

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van diensthoofd welzijn - voltijds - statutair - B4-B5 wordt vacant verklaard zoals hierboven bepaald.

Deze functie wordt niet aanzien als “knelpuntberoep”.

Artikel 2

Schrappen van de aanwervingsvoorwaarde " in het bezit zijn van een rijbewijs B".

Artikel 3

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 4

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        #boechoutbeweegt

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2023