Gemeente Boechout

Zitting van 26 september 2022

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 juni 2022 - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Opvolgingsrapport  BBC 2022 - Kennisname

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Intrekking belasting conformiteitsattesten - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Gemeentelijke verordening conformiteitsattest - Aanpassing met gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Gebruikersreglement scholenwerking in verband met de bibliotheek Boechout - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Retributie op scholenwerking i.v.m. de bibliotheek - Aanslagjaren 2022-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Afrekening brandweerbijdragen 2015 - werking 2014 - Negatief advies - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Agentschap Binnenlands Bestuur - Klacht van bewoner van de Spechtstraat over een boom langs de straat - Kennisname

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Patrimonium - Molenbeekbron - Eigendomsoverdracht in kader van bebossingssubsidie - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Patrimonium - Wolfsput - Aankoopakte - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

2020/002 (102) Broechemsesteenweg Aquafin grondverwerving - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

GECORO - Aanstelling effectief lid - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Patrimonium - Restperceel thv Vremdesesteenweg 211 - Verkoop - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Patrimonium - Restperceel thv Vremdesesteenweg 213 - Verkoop - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Woningkwaliteit - Vrijstelling van adviesverplichting voor besluiten ongeschikte, onbewoonbare en overbewoonde woningen - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Woonmaatschappij - Adviesvraag DIW tijdelijke verlenging erkenning - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Vaststellen bedragen scherpe maximumfactuur - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Oprichting welzijns- en gezondheidsraad - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

VDAB - Samenwerkingsovereenkomst VDAB-lokale besturen ZORA Werkt - Stemming

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie - Herziening Gemeentelijke Bouwcode

Publicatiedatum: 16/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie -Illegale vleermuisexclusies in de Dreef

Publicatiedatum: 22/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie - Puppy House

Publicatiedatum: 22/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie - Puppy House

Publicatiedatum: 22/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie - Energiefactuur gemeente Boechout

Publicatiedatum: 22/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie - Schaliehoevewijk

Publicatiedatum: 22/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie - Zwerfvuil en overlast Bistlokaal

Publicatiedatum: 22/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 26 september 2022

 

Interpellatie - Propere fiets- en voetpaden

Publicatiedatum: 22/09/2022