Boechout

Zitting van 28 maart 2024

Van 16:00 uur tot 16:30 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2024

 

Opheffingsbesluit onbewoonbaarverklaring - Provinciesteenweg 294 - Boechout 1e afdeling sectie D 437P3

 

BESLUIT

Artikel 1

Het besluit van de burgemeester van 24  mei 2023 inzake onbewoonbaarheid van de woning Provinciesteenweg 294 te 2530 Boechout wordt opgeheven.

Artikel 2

De eigenaars van de woning zullen een afschrift van dit besluit krijgen met een aangetekende brief. Tevens wordt een eensluidend verklaard afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd naar de noodplanningsambtenaar.

Artikel 4

De woning wordt op datum van dit opheffingsbesluit geschrapt van de gewestelijke inventarislijst van onbewoonbaar verklaarde woningen.

Artikel 5

Dit besluit doet geen uitspraak over stedenbouwkundige verplichtingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.