Boechout

Zitting van 08 augustus 2023

Van 09:05 uur tot 09:10 uur.

 

 

Aanwezig

Dirk Crollet, voorzitter wnd.

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 08 augustus 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 08 augustus 2023

 

IGEAN DV - Verslag van de algemene vergadering van 22 juni 2023

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van 22 juni 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 08 augustus 2023

 

IGEAN MV - Verslag van de algemene vergadering van 22 juni 2023

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van 22 juni 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/08/2023
Overzicht punten

Zitting van 08 augustus 2023

 

Aankoop hygiëneproducten - voedseldeelpunt

BESLUIT

Enig artikel

De dienst Welzijn krijgt de toestemming om eenmalig voor een bedrag van maximum € 1.000  hygiëneproducten aan te kopen en deze ter beschikking te stellen van het voedseldeelpunt bij De Satelliet.

 

 

 

Publicatiedatum: 17/08/2023