Boechout

Zitting van 30 april 2024

Van 10:53 uur tot 10:55 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Goedkeuring gebouwverslag voor aanleg Fiberklaar glasvezelnetwerk

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau gaat akkoord met de plaatsing van een Fiberklaar glasvezelnetwerk voor het pand gelegen te Boechout, Kardinaal Sterckxstraat 4.

Artikel 2

De voorzitter en algemeen directeur worden gemachtigd om het bijgevoegd verslag voor akkoord te ondertekenen.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.